ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ สุดฟินพักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เมนูซีฟู้ดแบบจัดเต็ม กุ้งมังกร บุฟเฟต์บานาฮิลล์ | 4 วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ สุดฟินพักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เมนูซีฟู้ดแบบจัดเต็ม กุ้งมังกร บุฟเฟต์บานาฮิลล์ | 4 วัน 3คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ สุดฟินพักบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เมนูซีฟู้ดแบบจัดเต็ม กุ้งมังกร บุฟเฟต์บานาฮิลล์ | 4 วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD17)

เดินทาง : 2 พฤษภาคม 20 - 27 กันยายน 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินดานัง - ประเทศเวียดนาม - เมืองเว้ - พระราชวังเว้ - นั่งสามล้อซิโคล่ - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

MODIAL HOTEL หรือเทียบเท่า

2

วัดเทียนมู่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาบานาฮิลส์ - สะพานมือ - สวนดอกไม้แห่งความรัก - อุโมงค์ไวน์

MERCURE SANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

3

สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - เมืองดานัง - วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอิ๋ง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - ชมวิวแม่น้ำฮาน - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน

GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL

4

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลเจ้าโบราณ - บ้านเลขที่ 101 - เมืองดานัง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ ฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

02 – 05 พฤษภาคม 2563

(วันฉัตรฯ)

14,999 4,900 10,999
07 – 10 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999
09 – 12 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999
14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999
15 – 18 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999
21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999
23 – 26 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999
28 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999
04 – 07 มิถุนายน 2563 13,999 4,900 9,999
11 – 14 มิถุนายน 2563 13,999 4,900 9,999
18 – 21 มิถุนายน 2563 13,999 4,900 9,999
25 – 28 มิถุนายน 2563 13,999 4,900 9,999
04 – 07 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา)

15,999 4,900 11,999
05 – 08 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา)

14,999 4,900 10,999
16 – 19 กรกฎาคม 2563 14,999 4,900 10,999
25 – 28 กรกฎาคม 2563

(วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว)

15,999 4,900 11,999
08 – 11 สิงหาคม 2563 14,999 4,900 10,999
20 – 23 สิงหาคม 2563 14,999 4,900 10,999
27 – 30 สิงหาคม 2563 14,999 4,900 10,999
04 – 07 กันยายน 2563 14,999 4,900 10,999
17 – 20 กันยายน 2563 14,999 4,900 10,999
24 – 27 กันยายน 2563 14,999 4,900 10,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest