ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ พิเศษ!! ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG (DAD18)

เดินทาง : 5 มีนาคม 19 - 28 เมษายน 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – นั่งชิงช้าสวรรค์ชมมืองดานัง

ADINA HOTEL / HOANG DAI 2 HOTEL / NESTA HOTEL

2

เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – วัดหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

ADINA HOTEL / HOANG DAI 2 HOTEL / NESTA HOTEL

3

เมืองดานัง – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง

GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL

4

เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

05 – 08 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 9,999
06 – 09 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 9,999
09 – 12 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
13 – 16 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
16 – 19 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
17 – 20 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
20 – 23 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
21 – 24 มีนาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 10,999
23 – 26 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
27 – 30 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
30 มี.ค. – 2 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
03 – 06 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
04 – 07 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 10,999
07 – 10 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 11,999
10 – 13 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 13,999
11 – 14 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 13,999
17 – 20 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 10,999
20 – 23 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 10,999
24 – 27 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 10,999
25 – 28 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 10,999
27 – 30 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 10,999
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 10,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest