ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน) นั่งเรือกระด้งสุดมันส์ พิเศษเมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร และบุฟเฟต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน) นั่งเรือกระด้งสุดมันส์ พิเศษเมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร และบุฟเฟต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน) นั่งเรือกระด้งสุดมันส์ พิเศษเมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร และบุฟเฟต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN7PG4DZG (DAD18)

เดินทาง : 29 มกราคม 20 - 30 มิถุนายน 00

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

CENTURY HOTEL / HUONG GIANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

2

เมืองเว้ – วัดเจดีย์เทียนมู่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ Golden Bridge – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL

3

บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง – สะพานญี่ปุ่น – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองดานัง

MERRY HOTEL / GRAND JEEP HOTEL / ADINA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4

เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ประเทศไทย

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

 

อัตราค่าบริการ

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 11,999 4,000 7,999
30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 13,999 4,000 9,999
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,999
19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,999
26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,999
04 – 07 มีนาคม 2563 12,999 4,000 8,999
07 – 10 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999
18 – 21 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999
25 – 28 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999
26 – 29 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999
28 – 31 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999
01 – 04 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999
02 – 05 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999
03 – 06 เมษายน 2563

(วันจักรี)

15,999 4,000 11,999
04 – 07 เมษายน 2563

(วันจักรี)

15,999 4,000 11,999
05 – 08 เมษายน 2563

(วันจักรี)

14,999 4,000 10,999
06 – 09 เมษายน 2563

(วันจักรี)

13,999 4,000 9,999
08 – 11 เมษายน 2563 13,999 4,000 9,999
09 – 12 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999
13 – 16 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

17,999 4,000 13,999
14 – 17 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

16,999 4,000 12,999
15 – 18 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

15,999 4,000 11,999
16 – 19 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999
18 – 21 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999
23 – 26 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999
25 – 28 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563

(วันแรงงาน)

15,999 4,000 11,999
02 – 05 พฤษภาคม 2563 14,999 4,000 10,999
03 – 06 พฤษภาคม 2563

(วันมาฆบูชา)

15,999 4,000 11,999
04 – 07 พฤษภาคม 2563

(วันมาฆบูชา)

14,999 4,000 10,999
07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999
09 – 12 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999
14 – 17 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999
16 – 19 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999
21 – 24 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999
22 – 25 พฤษภาคม 2563 14,999 4,000 10,999
23 – 26 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999
27 – 30 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 13,999 4,000 9,999
04 – 07 มิถุนายน 2563 12,999 4,000 8,999
06 – 09 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999
11 – 14 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999
13 – 16 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999
18 – 21 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999
20 – 23 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999
25 – 28 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999
26 – 29 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999
27 – 30 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest