ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 1 คืน พิเศษ!! นั่งเรือกระด้งสุดมันส์,ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN7PG4DZG (DAD22)

เดินทาง : 4 กรกฎาคม 19 - 3 พฤศจิกายน 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร

ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/GRAND JEEP HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

2

ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์ เป็นรีสอร์ทหรูตั้งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์

3

บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

4

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

 กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

04 – 07 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999
05 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
11 – 14 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
12 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
13 – 16 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 11,999
14 – 17 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 11,999
18 – 21 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
19 – 22 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
25 – 28 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
26 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
01 – 04 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
02 – 05 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
08 – 11 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
09 – 12 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 11,999
15 – 18 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
16 – 19 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
22 – 25 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
23 – 26 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
05 – 08 กันยายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999
06 – 09 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
12 – 15 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
13 – 16 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
19 – 22 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
20 – 23 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
26 – 29 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
27 – 30 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
03 – 06 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999
04 – 07 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
05 – 08 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
10 – 13 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
11 – 14 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 12,999
12 – 15 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 12,999
17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
18 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
19 – 22 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
20 – 23 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
24 – 27 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
25 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
26 – 29 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 10,999
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest