ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN36VZ4DCU

เดินทาง : 5 พฤษภาคม 19 - 20 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,900

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

HOANG DAI HOTEL ระดับ 3 ดาว เมืองดานัง

2

เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

*MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดับ 4 ดาว พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์

3

เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม

Thanh Lich Hotel ระดับ 4 ดาว เมืองเว้

4

เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพ ฯ

-

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
05 – 08 พฤษภาคม 2562 11,900 3,500
08 – 11 พฤษภาคม 2562 11,900 3,500
12 – 15 พฤษภาคม 2562 11,900 3,500
19 – 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,900 3,500
22 – 25 พฤษภาคม 2562 11,900 3,500
26 – 29 พฤษภาคม 2562 11,900 3,500
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562 11,900 3,500
06 – 09 มิถุนายน 2562 12,900 3,500
13 – 16 มิถุนายน 2562 12,900 3,500
20 – 23 มิถุนายน 2562 12,900 3,500
27 – 30 มิถุนายน 2562 12,900 3,500
04 – 07 กรกฎาคม 2562 12,900 3,500
11 – 14 กรกฎาคม 2562 12,900 3,500
18 – 21 กรกฎาคม 2562 12,900 3,500
25 – 28 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิม ร.10) 13,900 3,500
01 – 04 สิงหาคม 2562 12,900 3,500
08 – 11 สิงหาคม 2562 12,900 3,500
15 – 18 สิงหาคม 2562 12,900 3,500
22 – 25 สิงหาคม 2562 12,900 3,500
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 12,900 3,500
05 – 08 กันยายน 2562 12,900 3,500
12 – 15 กันยายน 2562 12,900 3,500
19 – 22 กันยายน 2562 12,900 3,500
26 – 29 กันยายน 2562 12,900 3,500
03 – 06 ตุลาคม 2562 12,900 3,500
10 – 13 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 13,900 3,500
17 – 20 ตุลาคม 2562 12,900 3,500

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest