ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด และ อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด และ อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด และ อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN36VZ4DCU

เดินทาง : 3 พฤศจิกายน 19 - 28 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,900

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

พักที่ KAY HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองดานัง

2

เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

*MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดับ 4 ดาว พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์

3

เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม

พักที่ Thanh Lich Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองเว้

4

พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพ ฯ

-

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::
03 – 06 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500
10 – 13 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500
17 – 20 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500
24 – 27 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 13,900 3,500
01 – 04 ธันวาคม 2562 12,900 3,500
02 – 05 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ) 12,900 3,500
03 – 06 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ) 12,900 3,500
09 – 12 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ) 12,900 3,500
10 – 13 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ) 12,900 3,500
22 – 25 ธันวาคม 2562 12,900 3,500
25 – 28 ธันวาคม 2562 13,900 3,500
27 – 30 ธันวาคม 2562 (วันปีใหม่) 16,900 3,500
31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2563 (วันปีใหม่) 16,900 3,500
05 – 08 มกราคม 2563 12,900 3,500
08 – 11 มกราคม 2563 12,900 3,500
11 – 14 มกราคม 2563 13,900 3,500
12 – 15 มกราคม 2563 12,900 3,500
15 – 18 มกราคม 2563 12,900 3,500
18 – 21 มกราคม 2563 13,900 3,500
19 – 22 มกราคม 2563 12,900 3,500
30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 13,900 3,500
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563 13,900 3,500
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563 12,900 3,500
05 – 08 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 12,900 3,500
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 (หยุดชดเชยวันมาฆบูชา) 12,900 3,500
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 13,900 3,500
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 12,900 3,500
26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 12,900 3,500
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563 13,900 3,500
01 – 04 มีนาคม 2563 12,900 3,500
06 – 09 มีนาคม 2563 13,900 3,500
08 – 11 มีนาคม 2563 12,900 3,500
11 – 14 มีนาคม 2563 12,900 3,500
13 – 16 มีนาคม 2563 13,900 3,500
14 – 17 มีนาคม 2563 13,900 3,500
15 – 18 มีนาคม 2563 12,900 3,500
18 – 21 มีนาคม 2563 12,900 3,500
22 – 25 มีนาคม 2563 12,900 3,500
25 – 28 มีนาคม 2563 12,900 3,500
ราคาอื่นๆ

  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest