ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท ชมไข่มุขแห่งโบฮีเมียน เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังเชินบรุนน์ | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท ชมไข่มุขแห่งโบฮีเมียน เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังเชินบรุนน์ | 8 วัน 5 คืน
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท ชมไข่มุขแห่งโบฮีเมียน เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังเชินบรุนน์ | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : EU57QR8DZG (MUC23)

เดินทาง : 19 ตุลาคม 19 - 30 พฤศจิกายน 19

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

39,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์

2

สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองมิวนิค - สนามกีฬาอลิอันซ์ - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์ - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา

ALPHOTEL ETTAL HOTEL, FUSSEN, GERMANY หรือเทียบเท่า

3

เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมัน - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - เมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส

BERGHOF GRAML HOTEL, SALZBURG, AUSTRIA หรือเทียบเท่า

4

เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่

HOTEL MALY PIVOVAR, CESKE KRUMLOV (BUDAJOVICE), CZECH REPUBLIC หรือเทียบเท่า

5

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย

MODENA HOTEL BRATISLAVA, SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC หรือเทียบเท่า

6

เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า - ประตูมิคาเอล - โรงละคร - ศาลากลางเก่าของเมือง - อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย - พระราชวังไพรเมท - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า

HOTEL IBIS BUDGET WIEN MESSE, VIENNA, AUSTRIA หรือเทียบเท่า

7

เมืองเวียนนา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค - สนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา (ออสเตรีย) - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา (กาต้าร์)

8

สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา (กาต้าร์) - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมัน เช็ก ออสเตรีย

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

19 – 26 ตุลาคม 2562

(23 ต.ค. วันปิยมหาราช)

19OCT QR981 BKK-DOH 19.40-22.50

20OCT QR059 DOH-MUC 01.50-07.00

25OCT QR184 VIE -DOH 18.30-00.45+1

26OCT QR836 DOH-BKK 02.25-13.30

42,999 42,999 42,999 8,999 29,999
09 – 16 พฤศจิกายน 2562 09NOV QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1

10NOV QR059 DOH-MUC 02.10-06.30

15NOV QR186 VIE -DOH 22.15-05.55+1

16NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

39,999 39,999 39,999 8,999 26,999
23 – 30 พฤศจิกายน 2562 23NOV QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1

24NOV QR059 DOH-MUC 02.10-06.30

29NOV QR186 VIE -DOH 22.15-05.55+1

30NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

39,999 39,999 39,999 8,999 26,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,500 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท ชมไข่มุขแห่งโบฮีเมียน เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังเชินบรุนน์ | 8 วัน 5 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest