ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานล่องเรือทะเลสาบซีหู สวนผลไม้ เก็บ ชิม ผลได้สดๆ เมนูพิเศษซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูตงปอ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานล่องเรือทะเลสาบซีหู สวนผลไม้ เก็บ ชิม ผลได้สดๆ เมนูพิเศษซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูตงปอ | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานล่องเรือทะเลสาบซีหู สวนผลไม้ เก็บ ชิม ผลได้สดๆ เมนูพิเศษซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูตงปอ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN54XJ5DTN (TPVG02)

เดินทาง : 16 ตุลาคม 19 - 4 มกราคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

9,888

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

2

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซีพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-หังโจว-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

โรงแรม SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-สวนผลไม้ตามฤดูกาล-หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery

โรงแรม BAOLONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยก ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

5

ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 –3 ท่าน

ต่อห้อง

ราคาเด็ก
(อายุ 2-18 ปี)
พักเดี่ยว
16 – 20 ตุลาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
17 – 21 ตุลาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
23 – 27 ตุลาคม 2562 (วันปิยะมหาราช) 11,888.- 14,888 3,500
24 – 28 ตุลาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 13,888 3,500
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 13,888 3,500
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 12,888 3,500
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 13,888 3,500
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 13,888 3,500
14 – 18 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 13,888 3,500
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 13,888 3,500
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 13,888 3,500
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
04 ธันวาคม  –  08 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
11,888.- 14,888 3,500
05 ธันวาคม  –  09 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
11,888.- 14,888 3,500
11 ธันวาคม  –  15 ธันวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
12 ธันวาคม  –  16 ธันวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
18 ธันวาคม  –  22 ธันวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
19 ธันวาคม  –  23 ธันวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
25 ธันวาคม  –  29 ธันวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
26 ธันวาคม  –  30 ธันวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500
31 ธันวาคม 2562  –  04 มกราคม 2563
(วันขึ้นปีใหม่)
14,888.- 17,888 3,500

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานล่องเรือทะเลสาบซีหู สวนผลไม้ เก็บ ชิม ผลได้สดๆ เมนูพิเศษซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูตงปอ | 5 วัน 3 คืน ทัวร์เซี่ยงไฮ้

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
ทัวร์สเปน บาร์เซโลนา ซาราโกซา เซโกเวีย โทเลโด มาดริด ชมหมาวิหารมรดกโลก ขอพรพระแม่มารี ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า พิเศษถ่ายรูปที่ระลึกสนามฟุตบอลคัมป์ ฯูและ เตียโก เบร์นาเบว | 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สเปน ทัวร์ยุโรป สเปน บาร์เซโลนา ซาราโกซา เซโกเวีย โทเลโด มาดริด ชมหมาวิหารมรดกโลก ขอพรพระแม่มารี ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า พิเศษถ่ายรูปที่ระลึกสนามฟุตบอลคัมป์ ฯูและ เตียโก เบร์นาเบว | 7 วัน 4 คืน