ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ บินดึก-กลับเช้า เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมืองโบราณเวนิซตะวันออก ขึ้นหอไข่มุก เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ บินดึก-กลับเช้า เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมืองโบราณเวนิซตะวันออก ขึ้นหอไข่มุก เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ บินดึก-กลับเช้า เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมืองโบราณเวนิซตะวันออก ขึ้นหอไข่มุก เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN53XJ5DTN (TPVG01)

เดินทาง : 12 ตุลาคม 19 - 3 มกราคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,888

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

2

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง(XJ760 00.15-05.30)-เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้

โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

3

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นหอไข่มุก-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านหยก ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

4

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

5

ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (XJ761 06.50-10.15)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
ทัวร์จีน ทัวร์เซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 –3 ท่าน ต่อห้อง

ราคาเด็ก พักเดี่ยว
12 – 16 ตุลาคม 2562

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

14,888.- 14,888.- 3,500.-
15 – 19 ตุลาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.-
18 – 22 ตุลาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-
22 – 26 ตุลาคม 2562

(วันปิยมหาราช)

14,888.- 14,888.- 3,500.-
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-
05 – 09 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.-
12 – 16 พฤศจิกายน 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-
19 – 23 พฤศจิกายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.-
26 – 30 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.-
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-
06 – 10 ธันวาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-
10 – 14 ธันวาคม 2562

(วันรัฐธรรมนูญ)

13,888.- 13,888.- 3,500.-
13 – 17 ธันวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-
17 – 21 ธันวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-
20 – 24 ธันวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-
24 – 28 ธันวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.-
27 – 31 ธันวาคม 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.-
28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

(วันขึ้นปีใหม่)

17,888.- 17,888.- 3,500.-
29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

(วันขึ้นปีใหม่)

17,888.- 17,888.- 3,500.-
30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

(วันขึ้นปีใหม่)

17,888.- 17,888.- 3,500.-

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ บินดึก-กลับเช้า เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมืองโบราณเวนิซตะวันออก ขึ้นหอไข่มุก เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย | 5 วัน 3 คืน ทัวร์เซี่ยงไฮ้

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest