ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ บินดึก-กลับเช้า เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมืองโบราณเวนิซตะวันออก ขึ้นหอไข่มุก เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ บินดึก-กลับเช้า เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมืองโบราณเวนิซตะวันออก ขึ้นหอไข่มุก เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ บินดึก-กลับเช้า เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมืองโบราณเวนิซตะวันออก ขึ้นหอไข่มุก เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN53XJ5DTN (XJPVG03)

เดินทาง : 5 กุมภาพันธ์ 20 - 31 พฤษภาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,888

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

2

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงเซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้

โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

3

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทานถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

4

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

5

ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
ทัวร์จีน ทัวร์เซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 –3 ท่าน ต่อห้อง

ราคาเด็ก

อายุ 2-18 ปี

พักเดี่ยว
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 14,888.- 17,888.- 3,500.-
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 14,888.- 17,888.- 3,500.-
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 11,888.- 14,888.- 3,500.-
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
04 – 08 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.-
06 – 10 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.-
11 – 15 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.-
13 – 17 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.-
18 – 22 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.-
20 – 24 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.-
25 – 29 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.-
27 – 31 มีนาคม 2563 13,888.- 16,888.- 3,500.-
01 – 05 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.-
03 – 07 เมษายน 2563  (วันจักรี) 14,888.- 17,888.- 3,500.-
08 – 12 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.-
10 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 17,888.- 20,888.- 3,500.-
11 – 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 17,888.- 20,888.- 3,500.-
12 – 16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 17,888.- 20,888.- 3,500.-
17 – 21 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.-
22 – 26 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.-
24 – 28 เมษายน 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.-
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 14,888.- 17,888.- 3,500.-
01 – 05 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน) 14,888.- 17,888.- 3,500.-
06 – 10 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
08 – 12 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
13 – 17 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
15 – 19 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
20 – 24 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
22 – 26 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
27 – 31 พฤษภาคม 2563 12,888.- 15,888.- 3,500.-
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563 11,888.- 14,888.- 3,500.-

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ บินดึก-กลับเช้า เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมืองโบราณเวนิซตะวันออก ขึ้นหอไข่มุก เมนูพิเศษขาหมูร่ำรวย | 5 วัน 3 คืน ทัวร์เซี่ยงไฮ้

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest