ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว เที่ยวครบ 3 เมือง นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี หมูพันปี พักหรู่ 5 ดาว | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว เที่ยวครบ 3 เมือง นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี หมูพันปี ไก่ขอทาน | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว เที่ยวครบ 3 เมือง นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี หมูพันปี ไก่ขอทาน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN52CZ5DZG (PVG07)

เดินทาง : 21 ตุลาคม 19 - 25 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

9,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

2

สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมนั่งรถราง) - ร้านไข่มุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว

Veegle Sincere Hotel หรือเทียบเท่า

3

เมืองอู๋ซี - ร้านผ้าไหม - เมืองหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านชา - ถนนโบราณเหอฟางเจีย

Kaiyuanmanju Guali Hotel หรือเทียบเท่า

4

เมืองหังโจว - ร้านยางพารา - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ร้านยาบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝั่ง

Yitel Hotel หรือเทียบเท่า

5

ย่านซินเทียนตี้ - ร้านหยก - หาดไว่ทัน - ถนนนานกิง - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
ทัวร์จีน ทัวร์เซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี

 (มีเตียงและไม่มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
21 – 25 ตุลาคม 2562 9,999 12,999 3,999 5,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว เที่ยวครบ 3 เมือง นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี หมูพันปี ไก่ขอทาน | 5 วัน 3 คืน ทัวร์จีน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest