ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล โรแมนติคอุโมงค์แป๊ะก๊วย ชมทุ่งดอกไม้หลากสี พิเศษบุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างเกาหลี | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล โรแมนติคอุโมงค์แป๊ะก๊วย ชมทุ่งดอกไม้หลากสี พิเศษบุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างเกาหลี | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล โรแมนติคอุโมงค์แป๊ะก๊วย ชมทุ่งดอกไม้หลากสี พิเศษบุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างเกาหลี | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR6XJ5DZG (ICN28)

เดินทาง : 1 ตุลาคม 19 - 29 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

2

เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) –เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน หรือเทียบเท่า

3

YANGJU NARI PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก

BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน หรือเทียบเท่า

4

HANEUL PARK - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน หรือเทียบเท่า

5

ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน

ทัวร์เกาหลี ,เที่ยวเกาหลี,รายการทัวร์เกาหลี,ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น,ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2562

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

ราคา

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

ราคา

เด็กอายุไม่เกิน

2 ขวบ

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

01 – 05 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
02 – 06 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
03 – 07 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
04 – 08 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
05 – 09 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
06 – 10 ตุลาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
07 – 11 ตุลาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
08 – 12 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
09 – 13 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
10 – 14 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
11 – 15 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
12 – 16 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
13 – 17 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
14 – 18 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
15 – 19 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
16 – 20 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
17 – 21 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
18 – 22 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
19 – 23 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
20 – 24 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
21 – 25 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
22 – 26 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
23 – 27 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
24 – 28 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
25 – 29 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล โรแมนติคอุโมงค์แป๊ะก๊วย ชมทุ่งดอกไม้หลากสี พิเศษบุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างเกาหลี | 5 วัน 3 คืน  ทัวร์เกาหลี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest