ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เจจู เที่ยวเกาะเชจู ดินแดนมรดกโลก ชมทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ ยอดเขาซองซานอิลจูบง ภูเขาไฟที่ดับแล้ว โขดหินรูปหัวมังกร | 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เจจู เที่ยวเกาะเจจู ดินแดนมรดกโลก ชมทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ ยอดเขาซองซานอิลจูบง ภูเขาไฟที่ดับแล้ว โขดหินรูปหัวมังกร | 4 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เจจู เที่ยวเกาะเจจู ดินแดนมรดกโลก ชมทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ ยอดเขาซองซานอิลจูบง ภูเขาไฟที่ดับแล้ว โขดหินรูปหัวมังกร | 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : KR32TW4DTW

เดินทาง : 31 สิงหาคม 19 - 27 กันยายน 19

ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,800

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

2

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหลคิตตี้ - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา

พักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

3

ร้านน้ำมันสน - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง พิพิธภัณฑ์แฮนยอ

พักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

4

ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
สิงหาคม : 31-3 ก.ย.

กันยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 , 22-25 , 23-26 , 24-27 , 29-2 ต.ค.

10,800 4,900.-
กันยายน  : 4-7  , 7-10  , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 25-28 , 28-1 ต.ค. ,

                 30-3 ต.ค.

11,100
กันยายน  : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 26-29 , 27-30 11,400

 

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
ตุลาคม : 1-4

 

11,800 4,900.-
ตุลาคม : 2-5

 

12,100
ตุลาคม : 5-8 , 6-9 , 7-10 12,400
ตุลาคม : 3-6 , 4-7 , 8-11 , 14-17, 15-18 , 27-30 , 28-31 , 29-1 พ.ย. 12,700
ตุลาคม : 9-12 , 13-16 , 16-19 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 23-26 , 26-29 , 30-2 พ.ย.

              31-3 พ.ย.

13,000
ตุลาคม : 12-15 , 17-20 , 18-21, 24-27 , 25-28 , 13,300
ตุลาคม : 22-25 14,000
ตุลาคม : 10-13 15,700
ตุลาคม : 11-14 18,700

 

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
พฤศจิกายน : 3-6  , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22 ,24-27 ,25-28 , 26-29 12,100 4,900.-
พฤศจิกายน : 2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 27-30 ,30-3 ธ.ค. 12,400
พฤศจิกายน :  1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 28-1 ธ.ค. , 29-2 ธ.ค. 12,700

 

 

เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest