ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เกาหลี ยงอิน-โซล สัมผัสบรรยากาศโรงถ่ายละคร ชมวิวกลางเมืองโซล พิเศษ!! บุฟเฟต์ BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ฟรี!! ใส่ชุดฮันบก | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี ยงอิน-โซล
ทัวร์เกาหลี ยงอิน-โซล

รหัสทัวร์ : KR1XJ5DZG (ICN25)

เดินทาง : 1 พฤษภาคม 19 - 28 มิถุนายน 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

2

เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) - โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA - ป้อมปราการฮวาชอง

JM HOTEL / NEW M SUWON

3

เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล - SEOUL SKY TOWER - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค

BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL

4

ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก - พลอยอเมทิสดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL

5

ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์เกาหลี ยงอิน-โซล
ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล
ทัวร์เกาหลี ,เที่ยวเกาหลี,รายการทัวร์เกาหลี,ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น,ทัวร์เกาหลีราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม – มิถุนายน 2562

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

ราคา

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

ราคา

เด็กอายุไม่เกิน

2 ขวบ

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

01 – 05 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน) 16,999 7,900 5,900 5,000
02 – 06 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน) 16,999 7,900 5,900 5,000
03 – 07 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน) 16,999 7,900 5,900 5,000
08 – 12 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
09 – 13 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
10 – 14 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
22 – 26 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
23 – 27 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
24 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
05 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
06 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
07 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
12 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
13 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
14 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
19 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
20 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
21 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
26 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เกาหลี ยงอิน-โซล สัมผัสบรรยากาศโรงถ่ายละคร MBC DRAMIA ขึ้น LOTTE TOWER ชมวิวกลางเมืองโซล พิเศษ!! บุฟเฟต์BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ฟรี!! ใส่ชุดฮันบก | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ต่างประเทศ ท่องเที่ยวทั่วโลก | บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest