ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ทริปสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ทริปสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ทริปสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR18XJ5DTN (ICN01)

เดินทาง : 7 มิถุนายน 19 - 27 กันยายน 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

2

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-วัดวาวูจองซา

โรงแรม PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

3

โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก-ศูนย์สมุนไพร- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS -ช็อปปิ้งย่านฮงแด

โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

4

ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก –พระราชวังถ็อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

5

ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทัวร์เกาหลี ,เที่ยวเกาหลี,รายการทัวร์เกาหลี,ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น,ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลี ,เที่ยวเกาหลี,รายการทัวร์เกาหลี,ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น,ทัวร์เกาหลีราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 –3 ท่าน

ต่อห้อง

ราคาเด็ก พักเดี่ยว
07 – 11  มิถุนายน 2562 13,888.- 13,888.- 6,000.-
14 – 18  มิถุนายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.-
20 – 24  มิถุนายน 2562 12,888.- 12,888.- 6,000.-
27 มิถุนายน – 01  กรกฎาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.-
28 มิถุนายน – 02  กรกฎาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.-
05 – 09  กรกฎาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.-
12 – 16  กรกฎาคม 2562

(วันอาสาฬหบูชา)

15,888.- 15,888.- 6,000.-
19 – 23  กรกฎาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.-
 26 – 30  กรกฎาคม 2562

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

17,888.- 17,888.- 6,000.-
02 – 06  สิงหาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.-
09 – 13  สิงหาคม 2562 (วันแม่) 17,888.- 17,888.- 6,000.-
16 – 20  สิงหาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.-
23 – 27  สิงหาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.-
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.-
06 – 10  กันยายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.-
13 – 17  กันยายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.-
20 – 24  กันยายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.-
27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.-
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เกาหลี เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ทริปสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี | 5 วัน 3 คืน ทัวร์เกาหลี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest