02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu

รหัสทัวร์ : KR28XJ5DZG (ICN29)
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : KR8XJ5DZG (ICN26)

ทัวร์เกาหลีใต้ ตะลุยหิมะเล่นสกีสุดมันส์ เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ พักรีสอร์ท 1 คืน สัมผัสอากาศหนาวเกาะนามิ | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : KR6XJ5DZG (ICN25)

ทัวร์เกาหลีใต้ หนาวไม่กลัว กลัวไม่มันส์ ฟินสุดขีดกับสกีหิมะ ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : KR4XJ5DZG (ICN23)

ทัวร์เกาหลีใต้ เที่ยวสะพานแขวนมาจังโฮซู เที่ยวอุทยานบุกฮันซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : KR5TG5DZG (ICN24)

ทัวร์เกาหลีใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีที่ซอรัคซาน เที่ยวสวนดอกหญ้า ฮานีลปาร์ค บินหรู 5 ดาว สะสมไมล์ 50% | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 61 - พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : KR1XJ5DZG (ICN22)

ทัวร์เกาหลีใต้ ถนนอุโมงค์แปะก๊วย หมู่บ้านพื้นเมืองโอฮัม-ริ พระราชวังถ็อกซูกุง สวนสนุก EVERLAND | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 61 - พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : KR3LJ5DST
ทัวร์เกาหลีใต้ 5วัน 3คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวเกาะนามิ พิเศษ!! ชิมแอปเปิ้ล สาลี่ สดๆจากไร่

เดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230