02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu

รหัสทัวร์ : HK34EK3DZG (HKG14)
ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ช้อปปิ้ง!!! เลดี้มาร์เก็ต, จิมซาจุ่ย พักฮ่องกง 2 คืน ดูแสงสี Symphony of lights

เดินทาง : กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK33CX2DZG (HKG22)
ทัวร์ฮ่องกง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัด ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย เมนูพิเศษ ติ่มซำ

เดินทาง : ก.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK32HX3DZG (HKG04)
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ ไฟล์ทสวย ไปเช้ากลับดึก

เดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK26CX4DZG (HKG27)
ทัวร์ฮ่องกง 4วัน 3คืน เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง

เดินทาง : 27 - 30 ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK30EK3DZG (HKG19)
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน โชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK2HX3DZG (HKG20)
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน พิเศษ...เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง พร้อมโชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน

เดินทาง : มี.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK22EK3DZG (HKG06)
ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน อร่อยเต็มอิ่มอาหารทะเลสดๆ หลี่หยุ่นมุ่น สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระเช้านอนปิง 360 ํ

เดินทาง : มี.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า กลับดึก หมุนกังหัน ขอพรวัดแชกงหมิว


เดินทาง : พ.ย. 60 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK13CX3DWS (HH5)
ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ พักฮ่องกง 2 คืน .. บินไฟล์เช้า วัดแชกงหมิว, หวังต้าเซียน

เดินทาง : เม.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230