ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด ลิ้มรสห่านย่าง ร้านระดับมิชลินสตาร์ ถ่ายรูปชิคๆ ย่านโอลด์ทาวน์เซ็นทรัล | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK17TG3DZG (HKG14)

เดินทาง : 11 ตุลาคม 19 - 27 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

20,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Avenue of Stars - A Symphony of Lights

Penta Hotel / Harbour Plaza 8 Degrees Hotel

2

วัดสามเซียน เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง - วัดปักไต่ - เขาวิคตอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์ – ย่านโอลด์ทาวน์เซ็นทรัล – ต่ายกู๋น - ถนนควีนส์โรด

Penta Hotel / Harbour Plaza 8 Degrees Hotel

3

วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

-

ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
11 – 13 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000
13 – 15 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 20,999 5,000
18 – 20 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000
25 – 27 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 19,999 5,000

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ ... บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด ลิ้มรสห่านย่าง ร้านระดับมิชลินสตาร์ ถ่ายรูปชิคๆ ย่านโอลด์ทาวน์เซ็นทรัล | 3 วัน 2 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest