ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า หมุนกังหันวัดแชกง ขอพรวัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้า 360 องศา สักการะพระใหญ่โปหลิน พิเศษ เมนู ห่านย่าง | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า หมุนกังหันวัดแชกง ขอพรวัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้า 360 องศา สักการะพระใหญ่โปหลิน พิเศษ เมนู ห่านย่าง | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า หมุนกังหันวัดแชกง ขอพรวัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้า 360 องศา สักการะพระใหญ่โปหลิน พิเศษ เมนู ห่านย่าง | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK13FD3DZG (HKG03)

เดินทาง : 16 สิงหาคม 19 - 17 มกราคม 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet

SIKLA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

2

วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights

SIKLA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ฮ่องกง – มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – THE PARISIAN MACAO – ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ดิสนีย์แลนด์กับเครื่องเล่นใหม่
ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

ราคาจอยแลนด์
ไม่ใช้ตั๋ว
พักเดี่ยวเพิ่ม
16 – 18 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
23 – 25 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
30 ส.ค. – 01 ก.ย.  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
06 – 08 กันยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000
13 – 15 กันยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000
20 – 22 กันยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000
11 – 13 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000
18 – 20 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000
25 – 27 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000
01 – 03 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
08 – 10 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
15 – 17 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
22 – 24 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
29 พ.ย. – 01 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
07 – 09 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
13 – 15 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
20 – 22 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
27 – 29 ธันวาคม  2562 19,999 19,999 11,999 5,000
30 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค.  2563 23,999 23,999 11,999 5,000
03 – 05 มกราคม 2563 14,999 14,999 9,999 4,000
10 – 12 มกราคม 2563 15,999 15,999 10,999 4,000
17 – 19 มกราคม 2563 15,999 15,999 10,999 4,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า หมุนกังหันวัดแชกง ขอพรวัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้า 360 องศา สักการะพระใหญ่โปหลิน พิเศษ เมนู ห่านย่าง | 3 วัน 2 คืน ทัวร์ฮ่องกง

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest