ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้ง เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN58XW6DTN (TSHE04)

เดินทาง : 25 ธันวาคม 19 - 26 กุมภาพันธ์ 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,888

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

2

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ร้านสินค้าพื้นเมือง-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน

โรงแรม Heng Yang Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

3

จี๋หลิน-ฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World)

โรงแรม Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

ร้านศิลปะรัสเซีย-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ชมด้านนอก)-ถนนคนเดินจงหยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตาลิน-ฮาร์บิ้น-ฉางชุน

โรงแรม Guoshang Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

5

วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมด้านนอก)-จัตุรัสเหวินฮั่ว-ร้านค้าภาพวาดขนนก ฉางชุน-เสิ่นหยาง

โรงแรม Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

6

ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

ทัวร์ฮาร์บิ้น DREAM HOME
ทัวร์ฮาร์บิ้น เกาะพระอาทิตย์ (Sun Island)
ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 ท่านต่อห้อง

ราคาเด็ก พักเดี่ยว
25-30 ธันวาคม 2562       26,888.- 26,888.- 5,500.-
27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63

(วันปีใหม่)

      27,888.- 27,888.- 5,500.-
01 – 06 มกราคม 2563       26,888.- 26,888.- 5,500.-
03 – 08 มกราคม 2563       21,888.- 21,888.- 5,500.-
08 – 13 มกราคม 2563       21,888.- 21,888.- 5,500.-
10 – 15 มกราคม 2563       21,888.- 21,888.- 5,500.-
15 – 20 มกราคม 2563       21,888.- 21,888.- 5,500.-
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)       22,888.- 22,888.- 5,500.-
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)       22,888.- 22,888.- 5,500.-
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563       21,888.- 21,888.- 5,500.-
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2563       21,888.- 21,888.- 5,500.-
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563       19,888.- 19,888.- 5,500.-
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563       21,888.- 21,888.- 5,500.-

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง | 6 วัน 4 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest