ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น เสิ่นหยาง สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ ลานสกี | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น เสิ่นหยาง เที่ยวมอสโคว์ตะวันออก สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ ลานสกี | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น เสิ่นหยาง เที่ยวมอสโคว์ตะวันออก สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ ลานสกี | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN57XW6DTN (TSHE03)

เดินทาง : 25 ธันวาคม 19 - 26 กุมภาพันธ์ 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

26,888

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

2

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงหยาง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World)

โรงแรม Yourong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

3

ลานสกี ยาบูลี่ -หมู่บ้านหิมะ (รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย

โรงแรม Xue Yun Ge Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

4

DREAM HOME (รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิ้น-ร้านสินค้าพื้นเมือง

โรงแรม Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

5

เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ-ฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง-ถนนคนเดินจงเจีย

โรงแรม Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

6

ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

ทัวร์ฮาร์บิ้น DREAM HOME
ทัวร์ฮาร์บิ้น เกาะพระอาทิตย์ (Sun Island)
ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 ท่านต่อห้อง

ราคาเด็ก พักเดี่ยว
25 – 30 ธันวาคม 2562       29,888.- 29,888.- 5,500.-
27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63       31,888.- 31,888.- 5,500.-
01 – 06 มกราคม 2563       29,888.- 29,888.- 5,500.-
03 – 08 มกราคม 2563       27,888.- 27,888.- 5,500.-
08 – 13 มกราคม 2563       27,888.- 27,888.- 5,500.-
10 – 15 มกราคม 2563       27,888.- 27,888.- 5,500.-
15 – 20 มกราคม 2563       27,888.- 27,888.- 5,500.-
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)       28,888.- 28,888.- 5,500.-
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)       28,888.- 28,888.- 5,500.-
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563       27,888.- 27,888.- 5,500.-
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2563       27,888.- 27,888.- 5,500.-
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563       27,888.- 27,888.- 5,500.-
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563       26,888.- 26,888.- 5,500.-

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น เสิ่นหยาง เที่ยวมอสโคว์ตะวันออก สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ ลานสกี | 6 วัน 4 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest