ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย ชมความงามพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตามรอยตำนานรักคลีโอพัตรา | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย ชมความงามพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตามรอยตำนานรักคลีโอพัตรา | 6 วัน 3 คืน
ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย ชมความงามพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตามรอยตำนานรักคลีโอพัตรา | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : ME37EY6DZG (CAI01)

เดินทาง : 1 ตุลาคม 19 - 22 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

29,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต์) – เมืองกีซา – มหาพีระมิด – มหาสฟิงซ์

พัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า

3

ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร

พัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า

4

ไคโร – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม

พัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า

5

ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

6

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย ชมความงามพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตามรอยตำนานรักคลีโอพัตรา | 6 วัน 3 คืน
ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย ชมความงามพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตามรอยตำนานรักคลีโอพัตรา | 6 วัน 3 คืน
ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย ชมความงามพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตามรอยตำนานรักคลีโอพัตรา | 6 วัน 3 คืน

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

 
2562
01 – 06 ตุลาคม 2562 02 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45

02 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45

06 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35

06 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

31,999 31,999 31,999 4,500 17,999  
08 – 13 ตุลาคม 2562 09 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45

09 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45

13 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35

13 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

31,999 31,999 31,999 4,500 17,999  
10 – 15 ตุลาคม 2562

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

11 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45

11 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45

15 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35

15 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

34,999 34,999 34,999 6,500 18,999  
12 – 17 ตุลาคม 2562

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

13 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45

13 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45

17 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35

17 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

34,999 34,999 34,999 6,500 18,999  
22 – 27 ตุลาคม 2562

(วันปิยะมหาราช)

23 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45

23 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45

27 OCT EY658 CAI-AUH 00.50-06.35

27 OCT EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

34,999 34,999 34,999 6,500 18,999  
09 – 14 พฤศจิกายน 2562 10 NOV EY407 BKK-AUH 01.55-05.45

10 NOV EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

14 NOV EY658 CAI-AUH 00.50-06.15

14 NOV EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

29,999 29,999 29,999 4,500 15,999  
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 16 NOV EY407 BKK-AUH 01.55-05.45

16 NOV EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

20 NOV EY658 CAI-AUH 00.50-06.16

20 NOV EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

29,999 29,999 29,999 4,500 15,999  
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 23 NOV EY407 BKK-AUH 01.55-05.45

23 NOV EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

27 NOV EY658 CAI-AUH 00.50-06.15

27 NOV EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

29,999 29,999 29,999 4,500 15,999  
03 – 08 ธันวาคม 2562

(วันพ่อแห่งชาติ)

04 DEC EY407 BKK-AUH 01.55-05.45

04 DEC EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

08 DEC EY658 CAI-AUH 00.50-06.15

08 DEC EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

33,999 33,999 33,999 5,500 19,999  
2563
28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 29 JAN EY407 BKK-AUH 01.55-05.45

29 JAN EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

02 FEB EY658 CAI-AUH 00.50-06.15

02 FEB EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

29,999 29,999 29,999 4,500 15,999  
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

06 FEB EY407 BKK-AUH 01.55-05.45

06 FEB EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

10 FEB EY658 CAI-AUH 00.50-06.15

10 FEB EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

33,999 33,999 33,999 5,500 19,999  
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 16 FEB EY407 BKK-AUH 01.55-05.45

16 FEB EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

20 FEB EY658 CAI-AUH 00.50-06.15

20 FEB EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

30,999 30,999 30,999 4,500 16,999  
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 26 FEB EY407 BKK-AUH 00.15-05.45

26 FEB EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

01 MAR EY658 CAI-AUH 00.50-06.15

01 MAR EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

30,999 30,999 30,999 4,500 16,999  
03 – 08 มีนาคม 2563 04 MAR EY407 BKK-AUH 01.55-05.45

04 MAR EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

08 MAR EY658 CAI-AUH 00.50-06.15

08 MAR EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

30,999 30,999 30,999 4,500 16,999  
10 – 15 มีนาคม 2563 11 MAR EY407 BKK-AUH 01.55-05.45

11 MAR EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

15 MAR EY658 CAI-AUH 00.50-06.15

15 MAR EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

30,999 30,999 30,999 4,500 16,999  
17 – 22 มีนาคม 2563 18 MAR EY407 BKK-AUH 01.55-05.45

18 MAR EY653 AUH-CAI 09.35-11.45

22 MAR EY658 CAI-AUH 00.50-06.15

22 MAR EY408 AUH-BKK 08.55-18.05

31,999 31,999 31,999 4,500 17,999  

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย ชมความงามพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตามรอยตำนานรักคลีโอพัตรา | 6 วัน 3 คืน ทัวร์อียิปต์

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest