ทัวร์อินเดีย ( INDIA )

          ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย โปรแกรมทัวร์อินเดีย โปรแกรมเที่ยวอินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย อินเดียราคาถูก อินเดียราคาโปรโมชั่น อินเดียช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2561 หลากหลายเส้นทาง ชัยปุระ, ทัชมาฮาล, ศรีนาคา, อักรา, เดลลี, แคชเมียร์ ฯลฯ

ช่วงการเดินทางทัวร์อินเดีย

กรกฎาคม 2561 | สิงหาคม 2561 | กันยายน 2561 | ตุลาคม 2561

รายการโปรแกรมอินเดีย ทั้งหมด 4 รายการ

ชัยปุระ (2)ทัชมาฮาล (4)ศรีนาคา (2)อักรา (4)เดลลี (2)แคชเมียร์ (2)

 

รหัสทัวร์ : IN4FD4DSB (FD01)
ทัวร์อินเดีย 4 วัน 3 คืน ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู ชมพระราชวังฮาวา มาฮาล ชมทัชมาฮาล

เดินทาง : พ.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 13,991 บาท

รหัสทัวร์ : IN3WE4DSB (WE01)
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 3คืน ป้อมปราการแอมเบอร์ อักราฟอร์ด ชมทัชมาฮาล

เดินทาง : พ.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,331 บาท

รหัสทัวร์ : IN2TG7DSB (TG02)
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7วัน 5คืน นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ นั่งเคเบิลคาร์ชมวิวแบบพาโนรามา

เดินทาง : พ.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 35,991 บาท

รหัสทัวร์ : IN1SG7DSB (SG03)
ทัวร์อินเดีย 7วัน 4คืน เที่ยวแคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล เทือกเขาหิมาลัย นั่งเคเบิลคาร์ชมวิวพาโนราม่า

เดินทาง : เม.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 20,991 บาท

02-570-9898

บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230