ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล ตามหาเมืองสีชมพู พระราชวังแห่งสายลม มนต์เสนห์อินเดีย ชมอนุสรณ์ทัชมาฮาล นั่งรถจิ๊บชมป้อมปราการแฮมเบอร์ฟอร์ด พัก 4 ดาว | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล ตามหาเมืองสีชมพู พระราชวังแห่งสายลม มนต์เสนห์อินเดีย ชมอนุสรณ์ทัชมาฮาล นั่งรถจิ๊บชมป้อมปราการแฮมเบอร์ฟอร์ด พัก 4 ดาว | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล ตามหาเมืองสีชมพู พระราชวังแห่งสายลม มนต์เสนห์อินเดีย ชมอนุสรณ์ทัชมาฮาล นั่งรถจิ๊บชมป้อมปราการแฮมเบอร์ฟอร์ด พัก 4 ดาว | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : IN22FD5DBT (JAI02)

เดินทาง : 10 มีนาคม 20 - 25 เมษายน 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ ● ชัยปุระ

ที่พัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ มาตรฐานอินเดีย

2

ชัยปุระ ● แอมเบอร์ ฟอร์ท ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังสายลม ● CITY PALACE ● จันทาร์ มันทาร์ ● จูดห์ปุระ

พัก ZONE BY THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองจูดห์ปุระ มาตรฐานอินเดีย

3

จูดห์ปุระ ● ป้อมเมห์รานการห์ ● พระตำหนักพูลมาฮาล ● พระตำหนักโมติมาฮาล ● จัสวันธาดา ● Step Well

ที่พัก ZONE BY THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองจูดห์ปุระ มาตรฐานอินเดีย

4

จูดห์ปุระ ● ชัยปุระ ● ประตูปาตริกา

5

ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ

ตารางวันเดินทางและราคา

ตาราง ราคาโปรแกรม  อินเดีย ชัยปุระ จูดห์ปุระ แอร์เอเชีย (FD) 5 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง จำนวน ไฟล์ทบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จอยแลนด์
10 – 14 มี.ค.63 25 FD130: 21.20-00.20

FD131: 00.50-06.20

20,900 20,900 19,900 5,000 13,900
17 – 21 มี.ค.63 25 FD130: 21.20-00.20

FD131: 00.50-06.20

19,900 19,900 18,900 5,000 13,900
24 – 28 มี.ค.63 25 FD130: 21.20-00.20

FD131: 00.50-06.20

19,900 19,900 18,900 5,000 13,900
31 มี.ค.-04 เม.ย.63 25 FD130: 20.00-22.45

FD131: 23.15-05.00

20,900 20,900 19,900 5,000 13,900
07 – 11 เม.ย.63 25 FD130: 20.00-22.45

FD131: 23.15-05.00

21,900 21,900 20,900 5,000 14,900
21 – 25 เม.ย.63 25 FD130: 20.00-22.45

FD131: 23.15-05.00

21,900 21,900 20,900 5,000 14,900
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล ตามหาเมืองสีชมพู พระราชวังแห่งสายลม มนต์เสนห์อินเดีย ชมอนุสรณ์ทัชมาฮาล นั่งรถจิ๊บชมป้อมปราการแฮมเบอร์ฟอร์ด พัก 4 ดาว | 5 วัน 3 คืน ทัวร์อินเดีย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest