ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล สแตรทฟอร์ดฯ ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ ไบบลูรี่ ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล สแตรทฟอร์ดฯ ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ ไบบลูรี่ ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ | 8 วัน 5 คืน
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล สแตรทฟอร์ดฯ ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ ไบบลูรี่ ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : U68SQ8DZG (MAN02)

เดินทาง : 16 กรกฎาคม 19 - 26 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

49,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินสิงคโปร์ชางงี (สิงคโปร์)

2

สนามบินสิงคโปร์ชางงี (สิงคโปร์) - สนามบินแมนเชสเตอร์ (อังกฤษ) - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด - วิหารแมนเชสเตอร์ - เมืองลิเวอร์พูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ - เดอะ ทรี เกรซ - ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์

BESY WESTERN EVERGLADES PARK HOTEL, LIVERPOOL หรือเทียบเท่า

3

เมืองลิเวอร์พูล - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ประเทศอังกฤษ - บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ - โบสถ์โฮลี่ - เมืองกลอสเตอร์ - อาสนวิหารกลอสเตอร์ - เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์ - ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ - สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ - สนามกีฬามิลเลนเนียม - อาคารที่ทำการของรัฐบาล - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์

HOLIDAY INN CARDIFF NORTH M4 JCT 3, CARDIFF หรือเทียบเท่า

4

เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ ประเทศอังกฤษ- เมืองออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช - มหาวิหารไครสต์เชิร์ช - หมู่บ้านไบบูลรี่ - เมืองบาธ

BEST WESTERN LIMPLEY STOKE HOTEL, BATH หรือเทียบเท่า

5

เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม

IBIS LONDON WEMBLEY, LONDON หรือเทียบเท่า

6

เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

IBIS LONDON WEMBLEY, LONDON หรือเทียบเท่า

7

เมืองลอนดอน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนีลส์ ยาร์ด - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ - สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ (อังกฤษ) - สนามบินสิงคโปร์ชางงี (สิงคโปร์)

8

สนามบินสิงคโปร์ชางงี (สิงคโปร์) - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน
ทัวร์อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

16 – 23 กรกฎาคม 2562

(16 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา / 17 ก.ค. วันเข้าพรรษา)

16JUL SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30

17JUL SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10

22JUL SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1

23JUL SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999
15 – 22 สิงหาคม 2562

(15 ส.ค. วันสารทจีน)

15AUG SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30

16AUG SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10

21AUG SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1

22AUG SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999
14 – 21 กันยายน 2562 14SEP SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30

15SEP SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10

20SEP SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1

21SEP SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00

53,999 53,999 53,999 9,999 40,999
12 – 19 ตุลาคม 2562

(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย)

12OCT SQ983 BKK-SIN 20.10-23.30

13OCT SQ052 SIN-MAN 02.25-09.10

18OCT SQ319 LHR-SIN 20.50-16.55+1

19OCT SQ978 SIN-BKK 18.30-20.00

58,999 58,999 58,999 9,999 45,999
16 – 23 พฤศจิกายน 2562 16NOV SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1

17NOV SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30

22NOV SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1

23NOV SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999
05 – 12 ธันวาคม 2562

(05 ธ.ค. วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ)

05DEC SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1

06DEC SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30

11DEC SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1

12DEC SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10

59,999 59,999 59,999 12,999 46,999
26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563

(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

26DEC SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1

27DEC SQ052 SIN-MAN 02.05-08.30

01JAN SQ319 LHR-SIN 20.35-17.30+1

02JAN SQ978 SIN-BKK 18.45-20.10

65,999 65,999 65,999 12,999 52,999แ
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล สแตรทฟอร์ดฯ ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ ไบบลูรี่ ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ | 8 วัน 5 คืน ทัวร์อังกฤษ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest