ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวครบ บินหรู พักดี 4 ดาว สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ล่องเรือ Bumboat ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์

รหัสทัวร์ : SG9SQ3DGO (SQ002)

เดินทาง : 1 มีนาคม 19 - 29 มิถุนายน 19

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

16,900

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก GRAND PACIFIC HOTEL

Grand Pacific Hotel หรือเทียบเท่า

2

Universal Studios Singaporeเต็มวัน (รวมค่าเข้า)

Grand Pacific Hotel หรือเทียบเท่า

3

เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ – โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย - อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ

ทัวร์สิงคโปร์

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2- 12 ปี(เสริมเตียง) เด็ก 2- 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

01-03 มีนาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
02-04 มีนาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
08-09 มีนาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
09-11 มีนาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
15-17 มีนาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
16-18 มีนาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
22-24 มีนาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
23-25 มีนาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
29-31 มีนาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
05-07 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
06-08 เมษายน 2562 17,900.- 17,900.- 16,900.- 6,000.- 10,900.-
12-14 เมษายน 2562 18,900.- 18,900.- 17,900.- 6,000.- 10,900.-
13-15 เมษายน 2562 18,900.- 18,900.- 17,900.- 6,000.- 10,900.-
14-16 เมษายน 2562 18,900.- 18,900.- 17,900.- 6,000.- 10,900.-
19-21 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
20-22 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
26-28 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
27-29 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
03-05 พฤษภาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
04-06 พฤษภาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
10-12 พฤษภาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
11-13 พฤษภาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
17-19 พฤษภาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
18-20 พฤษภาคม 2562 17,900.- 17,900.- 16,900.- 6,000.- 10,900.-
24-26 พฤษภาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
25-27 พฤษภาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
01-03 มิถุนายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
07-09 มิถุนายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
08-10 มิถุนายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
14-16 มิถุนายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
15-17 มิถุนายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
21-23 มิถุนายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
22-24 มิถุนายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
28-30 มิถุนายน 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900.- 15,900.- 6,000.- 10,900.-

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวครบ บินหรู พักดี 4 ดาว สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ล่องเรือ Bumboat ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” | 3 วัน 2 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest