ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิเศษ ชมโชว์ม่านน้ำ ชมนำพุแห่งความมั่งคั่ง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมอาหารขึ้นชื่อ ข้าวมันไก่ “บุนตงกี่” (อิสระ 1 วัน) | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิเศษ ชมโชว์ม่านน้ำ ชมนำพุแห่งความมั่งคั่ง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมอาหารขึ้นชื่อ ข้าวมันไก่ "บุนตงกี่" | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิเศษ ชมโชว์ม่านน้ำ ชมนำพุแห่งความมั่งคั่ง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมอาหารขึ้นชื่อ ข้าวมันไก่ "บุนตงกี่" | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SG4SQ3DZG (SIN04)

เดินทาง : 4 เมษายน 20 - 29 มิถุนายน 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show

IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือเทียบเท่า

2

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย

IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือเทียบเท่า

3

วัดเยี่ยไห่ชิง - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เที่ยวสิงคโปร์,รายการทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์สิงคโปร์โปรโมชั่น,ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก
เที่ยวสิงคโปร์,รายการทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์สิงคโปร์โปรโมชั่น,ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก
ทัวร์สิงคโปร์ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY

ตารางวันเดินทางและราคา

 

อัตราค่าบริการ

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(อายุไม่เกิน 8 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
04 – 06 เมษายน 2563

(วันจักรี)

15,999 14,999 4,000 13,999
10 – 12 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

15,999 14,999 4,000 13,999
11 – 13 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

16,999 15,999 4,000 14,999
12 – 14 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

16,999 15,999 4,000 14,999
13 – 15 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

16,999 15,999 4,000 14,999
14 – 16 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

15,999 14,999 4,000 13,999
17 – 19 มษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999
18 – 20 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999
23 – 25 เมษายน 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
24 – 26 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999
25 – 27 เมษายน 2563 14,999 13,999 4,000 12,999
30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563

(วันแรงงาน)

13,999 12,999 4,000 11,999
01 – 03 พฤษภาคม 2563

(วันแรงงาน)

14,999 13,999 4,000 12,999
02 – 04 พฤษภาคม 2563

(วันฉัตรมงคล)

14,999 13,999 4,000 12,999
03 – 05 พฤษภาคม 2563

(วันฉัตรมงคล)

13,999 12,999 4,000 11,999
08 – 10 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
09 – 11 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
15 – 17 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
16 – 18 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
17 – 19 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
29 – 31 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
05 – 07 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
06 – 08 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
12 – 14 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
13 – 15 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
19 – 21 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
20 – 22 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
26 – 28 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
27 – 29 มิถุนายน 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิเศษ ชมโชว์ม่านน้ำ ชมนำพุแห่งความมั่งคั่ง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมอาหารขึ้นชื่อ ข้าวมันไก่ “บุนตงกี่” | 3 วัน 2 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest