ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิเศษ ชมโชว์ม่านน้ำ ชมนำพุแห่งความมั่งคั่ง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมอาหารขึ้นชื่อ ข้าวมันไก่ “บุนตงกี่” | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

รหัสทัวร์ : SG4SQ3DZG (SIN02)

เดินทาง : 5 กรกฎาคม 19 - 29 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show

FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

2

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย

FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

3

วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ

เที่ยวสิงคโปร์,รายการทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์สิงคโปร์โปรโมชั่น,ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก
เที่ยวสิงคโปร์,รายการทัวร์สิงคโปร์,ทัวร์สิงคโปร์โปรโมชั่น,ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก
ทัวร์สิงคโปร์ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY

ตารางวันเดินทางและราคา

 

 

อัตราค่าบริการ

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
05 – 07 กรกฎาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
06 – 08 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
12 – 14 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
13 – 15 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
15 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
16 – 18 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
19 – 21 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
20 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
26 – 28 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
27 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999
02 – 04 สิงหาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
03 – 05 สิงหาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
09 – 11 สิงหาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
10 – 12 สิงหาคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999
16 – 18 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
17 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
23 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
24 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
06 – 08 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
07 – 09 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
13 – 15 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
14 – 16 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
27 – 29 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
28 – 30 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
04 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
05 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
11 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
12 – 14 ตุลาคม 2562 15,999 14,999 3,500 11,999
19 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
25 – 27 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
26 – 28 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
01 – 03 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
02 – 04 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
08 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
22 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
05 – 07 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
06 – 08 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
07 – 09 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
13 – 15 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
14 – 16 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
20 – 22 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
21 – 23 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
27 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 4,500 9,999
28 – 30 ธันวาคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999
29 – 31 ธันวาคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิเศษ ชมโชว์ม่านน้ำ ชมนำพุแห่งความมั่งคั่ง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมอาหารขึ้นชื่อ ข้าวมันไก่ “บุนตงกี่” | 3 วัน 2 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest