ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาแอลป์ ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น พิเศษเมนูชีสฟองดูว์ อาหารกลางวันและค่ำบนยอดเขา | 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาแอลป์ ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น พิเศษเมนูชีสฟองดูว์ อาหารกลางวันและค่ำบนยอดเขา | 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาแอลป์ ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น พิเศษเมนูชีสฟองดูว์ อาหารกลางวันและค่ำบนยอดเขา | 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : EU7SQ7DZG (ZRH09)

เดินทาง : 11 สิงหาคม 19 - 13 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

58,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินสิงคโปร์ชางงี (สิงคโปร์)

2

สนามบินสิงคโปร์ชางงี (สิงคโปร์) - สนามบินซูริค โคลเทิน (สวิตเซอร์แลนด์) - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - เขตเมืองเก่าของเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - ป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์

BEST WESTERN HOTEL BERN, BERN หรือเทียบเท่า

3

เมืองเบิร์น - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ จุดที่สูงที่สุดของเมืองอินเทอลาเก้น โดยรถไฟฟ้าไต่เขา - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ - ระเบียงสามเหลี่ยมลอยฟ้า - ยอดเขาไอเกอร์ - ยอดเขาเมิ้นซ์ - ยอดเขาจุงเฟรา (มุมไกล) - ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (มุมสูง)

CITY HOTEL OBERLAND SWISS QUALITY HOTELS, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า

4

เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองสแตน - สถานีรถรางไฟฟ้าท้องถิ่น สถานีเดรสซีล บานธ์ สู่ สถานีคาบริโอ บานธ์ - ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น โดยกระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุน คาบริโอ้ - ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล

BIS STYLES LUCERNE CITY, LUCERNE หรือเทียบเท่า

5

เมืองลูเซิร์น - เมืองซุก - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ป้อมปราการลินเดนฮอฟ - เขตนีเดอร์ดอร์ฟ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส

DORINT AIRPORT-HOTEL ZURICH, ZURICH หรือเทียบเท่า

6

เมืองซูริค - สนามบินซูริค โคลเทิน (สวิตเซอร์แลนด์) - สนามบินสิงคโปร์ชางงี (สิงคโปร์)

7

สนามบินสิงคโปร์ชางงี (สิงคโปร์) - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunste Church)

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

11 – 17 สิงหาคม 2562

(12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ / 15 ส.ค. วันสารทจีน)

11AUG SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1

12AUG SQ346 SIN-ZRH 01.25-08.15

16AUG SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1

17AUG SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35

62,999 62,999 62,999 12,999 49,999
15 – 21 กันยายน 2562 15SEP SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1

16SEP SQ346 SIN-ZRH 01.25-08.15

20SEP SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1

21SEP SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35

58,999 58,999 58,999 12,999 46,999
13 – 19 ตุลาคม 2562

(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย)

13OCT SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1

14OCT SQ346 SIN-ZRH 01.25-08.15

18OCT SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1

19OCT SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35

62,999 62,999 62,999 12,999 49,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาแอลป์ ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น พิเศษเมนูชีสฟองดูว์ อาหารกลางวันและค่ำบนยอดเขา | 7 วัน 4 คืน ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest