ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค, เมืองแซร์มัท, แมทเทอร์ฮอร์น, Glacier 3000, อินเทอลาเก้น, ยูงเฟรา, ลูเซิร์น, สะพานคาเปล | 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : EU53TG10DDS (EUR08B)

เดินทาง : 21 มิถุนายน 19 - 14 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

121,000

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

-

2

ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ

HOTEL MIRABEAU

3

เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์

EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX

4

มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น

HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN

5

กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น

HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN

6

เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ

GRAND HOTEL DELLA POSTA

7

ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น

HOTEL ASTORIA LUCERNE

8

ลูเซิร์น – สะพานคาเปล - ขึ้นเขาริกิ

HOTEL ASTORIA LUCERNE

9

ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ

-

10

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

-

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

ตารางวันเดินทางและราคา

PERIOD ผู้ใหญ่ เด็กอายุ 4-11 ปี

มีเตียง

เด็กอายุ 4-6 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เตียงใหญ่

ขนาด 5 ฟุต

พักเดี่ยว

เตียงเล็ก

ขนาด 3.5 ฟุต

ไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ / เด็ก

21-30 มิ.ย.2562 125,000.- 112,900.- 100,900.- 15,000.- 11,000.- -28,000 /

-22,000

28 มิ.ย.- 7 ก.ค. 2562
5-14 ก.ค.2562
12-21 ก.ค.2562
19-28 ก.ค.2562
26 ก.ค.- 4 ส.ค.2562
9-18 ส.ค.2562
23 ส.ค.- 1 ก.ย. 2562
6-15 ก.ย.2562 121,000.- 108,900.- 96,900.- 15,000.- 11,000.- -24,000 /

-19,000

21-30 ก.ย.2562
12-21 ต.ค.2562 123,000.- 110,900.- 98,900.- 16,000.- 12,000.- -27,000/
-21,000
15-24 พ.ย.2562 117,000.- 105,900.- 93,900.- 16,000.- 12,000.- -24,000/
-19,000
5-14 ธ.ค.2562 123,000.- 110,900.- 98,900.- 16,000.- 12,000.- -27,000/
-21,000

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ ... บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค, เมืองแซร์มัท, แมทเทอร์ฮอร์น, Glacier 3000, อินเทอลาเก้น, ยูงเฟรา, ลูเซิร์น, สะพานคาเปล | 10 วัน 7 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest