ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม ชมฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเมืองรัสเซีย เดินทางโดยสายการบิน 5 ดาว | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : RU4EY6DZG (DME06)

เดินทาง : 14 กันยายน 19 - 14 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

33,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow

3

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค

Maxima Slavia Moscow , Moscow

4

เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย

Maxima Slavia Moscow , Moscow

5

เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-

6

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

14 – 19 กันยายน 2562 14SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

15SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

18SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55

18SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
17 – 22 กันยายน 2562 17SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

18SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

21SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55

21SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
21 – 26 กันยายน 2562 21SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

22SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

25SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55

25SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 28SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

29SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50

02OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

02OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

33,999 33,999 33,999 7,000 18,999
05 – 10 ตุลาคม 2562 05OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

06OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50

09OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

09OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

35,999 35,999 35,999 7,000 20,999
09 – 14 ตุลาคม 2562 09OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

10OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50

13OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55

13OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1

35,999 35,999 35,999 7,000 20,999
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม ชมฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเมืองรัสเซีย เดินทางโดยสายการบิน 5 ดาว | 6 วัน 3 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest