ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม ชมต้นกำเนิดโบสถ์อัสสัมชัญเมืองซากอร์ส สุดอลังการกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม สวนซายาร์ดเยริมแม่น้ำมอสควา | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม ชมต้นกำเนิดโบสถ์อัสสัมชัญเมืองซากอร์ส สุดอลังการกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม สวนซายาร์ดเยริมแม่น้ำมอสควา | 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม ชมต้นกำเนิดโบสถ์อัสสัมชัญเมืองซากอร์ส สุดอลังการกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม สวนซายาร์ดเยริมแม่น้ำมอสควา | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : RU4EY6DZG (DME19)

เดินทาง : 1 เมษายน 20 - 2 กรกฎาคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

27,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-

2

สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี – ประตูชัย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต

IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่า

3

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค

IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่า

4

เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างยูโรเปียน มอล

IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่า

5

เมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-

6

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

01 – 06 เมษายน 2563 01APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

02APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

05APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

05APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

27,999 27,999 27,999 7,900 13,999
03 – 08 เมษายน 2563 03APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

04APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

07APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

07APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
04 – 09 เมษายน 2563 04APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

05APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

08APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

08APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
09 – 14 เมษายน 2563 09APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

10APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

13APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

13APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

40,999 40,999 40,999 8,900 24,999
10 – 15 เมษายน 2563 10APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

11APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

14APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

14APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

45,999 45,999 45,999 8,900 20,999
11 – 16 เมษายน 2563 11APR EY401 BKK-AUH 20.45-00.15+1

12APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

15APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

15APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

45,999 45,999 45,999 8,900 20,999
12 – 17 เมษายน 2563 12APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

13APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

16APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

16APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

45,999 45,999 45,999 8,900 20,999
13 – 18 เมษายน 2563 13APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

14APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

17APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

17APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

43,999 43,999 43,999 8,900 18,999
18 – 23 เมษายน 2563 18APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

19APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

22APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

22APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

28,999 28,999 28,999 7,900 14,999
21 – 26 เมษายน 2563 21APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

22APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

25APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

25APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

27,999 27,999 27,999 7,900 13,999
24 – 29 เมษายน 2563 24APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

25APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

28APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

28APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

28,999 28,999 28,999 7,900 14,999
25 – 30 เมษายน 2563 25APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

26APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

29APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

29APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

28,999 28,999 28,999 7,900 14,999
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 28APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

29APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

02MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

02MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 29APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

30APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

03MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

03MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563 30APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

01MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

04MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

04MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999
01 – 06 พฤษภาคม 2563 01MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

02MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

05MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

05MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999
02 – 07 พฤษภาคม 2563 02MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

03MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

06MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

06MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999
05 – 10 พฤษภาคม 2563 05MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

06MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

09MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

09MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999
06 – 11 พฤษภาคม 2563 06MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

07MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

10MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

10MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
09 – 14 พฤษภาคม 2563 09MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

10MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

13MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

13MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
15 – 20 พฤษภาคม 2563 15MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

16MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

19MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

19MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
16 – 21 พฤษภาคม 2563 16MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

17MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

20MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

20MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
23 – 28 พฤษภาคม 2563 23MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

24MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

27MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

27MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
26 – 31 พฤษภาคม 2563 26MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

27MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

30MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

30MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 29MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

30MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

02JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

02JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 30MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

31MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

03JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

03JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
02 – 07 มิถุนายน 2563 02JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

03JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

06JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

06JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999
03 – 08 มิถุนายน 2563 03JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

04JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

07JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

07JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
06 – 11 มิถุนายน 2563 06JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

07JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

10JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

10JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
16 – 21 มิถุนายน 2563 16JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

17JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

20JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

20JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
20 – 25 มิถุนายน 2563 20JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

21JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

24JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

24JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563 27JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

28JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

01JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55

01JUL EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ซากอร์ส  นิวเยรูซาเล็ม ชมต้นกำเนิดโบสถ์อัสสัมชัญเมืองซากอร์ส สุดอลังการกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม สวนซายาร์ดเยริมแม่น้ำมอสควา | 6 วัน 3 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest