ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือชมวิวเมืองมอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50% พักโรงแรม 4 ดาว | 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือชมวิวเมืองมอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50% พักโรงแรม 4 ดาว | 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือชมวิวเมืองมอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50% พักโรงแรม 4 ดาว | 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : RU3TG7DZG (DME02)

เดินทาง : 28 สิงหาคม 19 - 19 พฤศจิกายน 19

ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

52,999

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดโมเดโดโว (รัสเซีย)

VEGA IZMAILOVO HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

2

อสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล

PARK INN HOTEL SAINT PETERSBURG หรือเทียบเท่า

3

เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้

PARK INN HOTEL SAINT PETERSBURG หรือเทียบเท่า

4

เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - สถานีรถไฟความเร็วสูง - มอสโคว์

VEGA IZMAILOVO HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

5

มอสโคว์ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูก - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตว์

VEGA IZMAILOVO HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

6

สโคว์ - สวนซายาร์ดเย - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว (รัสเซีย)

-

7

สนามบินสุวรรณภูมิ

-

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

28 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 59,999 59,999 58,999 10,000 40,999
04 – 10 กันยายน 2562 56,999 56,999 55,999 10,000 37,999
23 – 29 ตุลาคม 2562 60,999 60,999 60,999 10,000 41,999
30 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 58,999 58,999 57,999 10,000 39,999
06 – 12 พฤศจิกายน 2562 52,999 52,999 52,999 10,000 35,999
13 – 19 พฤศจิกายน 2562 52,999 52,999 52,999 10,000 35,999
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือชมวิวเมืองมอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50% พักโรงแรม 4 ดาว | 7 วัน 5 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest