ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย) นั่งรถไฟด่วน พิเศษมือหรูเมนูบุฟเฟ่ต์โรงแรม 5 ดาว DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก | 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย) นั่งรถไฟด่วน พิเศษมือหรูเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติของโรงแรม 5 ดาว DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก | 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย) นั่งรถไฟด่วน พิเศษมือหรูเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติของโรงแรม 5 ดาว DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก | 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : RU12SU7DZG (SVO04)

เดินทาง : 9 เมษายน 20 - 18 เมษายน 20

ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

55,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - สวนวิคตอรี่ - ประตูชัย

MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA, MOSCOW หรือเทียบเท่า

2

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ -จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเย

MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA, MOSCOW หรือเทียบเท่า

3

เมืองมอสโคว์ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต

MAXIMA SLAVIA / MAXIMA PANORAMA, MOSCOW หรือเทียบเท่า

4

เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน

LADOGA HOTEL, ST.PETERSBURG หรือเทียบเท่า

5

เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้

LADOGA HOTEL, ST.PETERSBURG หรือเทียบเท่า

6

เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - สนามบินปูลโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์

7

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral)

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
09 – 15 เมษายน 2563 55,999 54,999 8,000
10 – 16 เมษายน 2563 56,999 55,999 8,000
11 – 17 เมษายน 2563 56,999 55,999 8,000
12 – 18 เมษายน 2563 56,999 55,999 8,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  (บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย) นั่งรถไฟด่วน พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก | 7 วัน 5 คืน ทัวร์รัสเซีย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest