ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท พิเศษขาหมูเยอรมัน | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมัน เช็ก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมัน เช็ก ออสเตรีย

รหัสทัวร์ : EU63TG8DZG (MUC19)

เดินทาง : 9 สิงหาคม 19 - 11 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

52,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมิวนิก (เยอรมัน) - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - การ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น

ATLAS POSTHOTEL, GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือเทียบเท่า

3

เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น - สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส - ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ - เมืองมิทเท่นวาลด์ - พิพิธภัณฑ์ไวโอลิน - โบสถ์คาธอลิคสีชมพู

ALPENGASTHOF - HOTEL GROCLALM หรือเทียบเท่า

4

เมืองมิทเท่นวาลด์ ประเทศเยอรมัน - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า- หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน ประเทศเยอรมัน - ทะเลสาบโคนิคซี่ - โบสถ์เซนต์บาโธโลมา - เหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน - ยอดเขาเคห์ลสไตน์ - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส

AMADEO HOTEL SCHAFFEMRATH, SALZBURG หรือเทียบเท่า

5

เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองเซนต์วูฟกัง - โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง - จัตุรัสใจกลางเมือง - โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ

CLARION CONGRESS HOTEL, CESKE BUDEJOVICE หรือเทียบเท่า

6

เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน -เมืองเวียนนา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์

BEST WESTERN SMART HOTEL, VIENNA หรือเทียบเท่า

7

สนามบินเวียนนา - สนามบินสุวรรณภูมิ

BEST WESTERN SMART HOTEL, VIENNA หรือเทียบเท่า

8

สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

09 – 16 สิงหาคม 2562

(12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ / 15 ส.ค. วันสารทจีน)

10AUG TG924 BKK-MUC 00.50-07.05

15AUG TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1

58,999 58,999 58,999 11,999 44,999
30 ส.ค. – 06 ก.ย. 2562 31AUG TG924 BKK-MUC 00.50-07.05

05SEP TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1

58,999 58,999 58,999 11,999 44,999
14 – 21 กันยายน 2562 15SEP TG924 BKK-MUC 00.50-07.05

20SEP TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1

52,999 52,999 52,999 11,999 38,999
28 ก.ย. – 05 ต.ค. 2562 29SEP TG924 BKK-MUC 00.50-07.05

04OCT TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1

55,999 55,999 55,999 11,999 41,999
11 – 18 ตุลาคม 2562

(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย)

12OCT TG924 BKK-MUC 00.50-07.05

17OCT TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1

58,999 58,999 58,999 11,999 44,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท พิเศษขาหมูเยอรมัน | 8 วัน 5 คืน ทัวร์ยุโรปตะวันออก

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest