ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก นั่งรถไฟไต่เขากระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ ขมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท เที่ยวพระราชวังเซินบรุนน์ | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก นั่งรถไฟไต่เขากระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ ขมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท เที่ยวพระราชวังเซินบรุนน์ | 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก นั่งรถไฟไต่เขากระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ ขมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท เที่ยวพระราชวังเซินบรุนน์ | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : EU44TG8DZG (MUC22)

เดินทาง : 28 กันยายน 19 - 5 มกราคม 20

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

47,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

2

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์ - พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์ - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา

BERGHOF GRAML HOTEL, SALZBURG, AUSTRIA หรือเทียบเท่า

3

เมืองฟุสเซ่น - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น ประเทศเยอรมัน - สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส - จุดพักซอลอัลพินน์ - ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส

BERGHOF GRAML HOTEL, SALZBURG, AUSTRIA หรือเทียบเท่า

4

เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่

HOTEL CLARION CONGRESS, CESKE KRUMLOV, CZECH REPUBLIC หรือเทียบเท่า

5

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ

HOTEL IBIS BUDGET WIEN MESSE, VIENNA, AUSTRIA หรือเทียบเท่า

6

เมืองเวียนนา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค

HOTEL IBIS BUDGET WIEN MESSE, VIENNA, AUSTRIA หรือเทียบเท่า

7

เมืองเวียนนา - สนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา (ออสเตรีย) - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

8

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

28 ก.ย. – 05 ต.ค. 2562 29SEP TG924 BKK-MUC 00.50-07.05

04OCT TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1

47,999 47,999 47,999 8,999 33,999
11 – 18 ตุลาคม 2562

(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย)

12OCT TG924 BKK-MUC 00.50-07.05

17OCT TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1

48,999 48,999 48,999 8,999 35,999
09 – 16 พฤศจิกายน 2562 10NOV TG924 BKK-MUC 00.50-06.45

15NOV TG937 VIE-BKK 13.30-05.20

47,999 47,999 47,999 8,999 33,999
03 – 10 ธันวาคม 2562

(05 ธ.ค. วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ)

04DEC TG924 BKK-MUC 00.50-06.45

09DEC TG937 VIE-BKK 13.30-05.20

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999
27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563

(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

28DEC TG924 BKK-MUC 00.50-06.45

02JAN TG937 VIE-BKK 13.30-05.20

62,999 62,999 62,999 10,999 47,999
29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2563

(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

30DEC TG924 BKK-MUC 00.50-06.45

04JAN TG937 VIE-BKK 13.30-05.20

59,999 59,999 59,999 10,999 44,999

 

เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ยุโรปตะวันออก  เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก นั่งรถไฟไต่เขากระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ ขมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท เที่ยวพระราชวังเซินบรุนน์ | 8 วัน 5 คืนทัวร์ยุโรปตะวันตก

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest