02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu
โปรแกรมทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า โปรแกรมทัวร์พม่า โปรแกรมเที่ยวพม่า แพคเกจทัวร์พม่า พม่าราคาถูก พม่าราคาโปรโมชั่น พม่าช่วงเทศกาล สงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ วันหยุดยาว วันปีใหม่ หลากหลายเส้นทาง ย่างกุ้ง, หงสาวดี, สิเรียม, พระธาตุอินทร์แขวน, พุกาม, มัณฑะเลย์, มิงกุน, ไหว้พระ ทำบุญ ฯลฯ
ภูมิอากาศพม่า
  • ฤดูร้อน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะร้อนมาก ประมาณ 30 ถึง 35 องศาเซลเซียส
  • ฤดูฝน เดือนมิถุนายน - กันยายน อากาศประมาณ 25 ถึง 30 องศาเซลเซียส
  • ฤดูหนาว เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ อากาศประมาณ 20 ถึง 24 องศาเซลเซียส (High Season)
ช่วงการเดินทาง
ย่างกุ้ง (6)หงสาวดี (6)สิเรียม (2)พระธาตุอินทร์แขวน (4)พุกาม ()มัณฑะเลย์ (1)

รหัสทัวร์ : MM29FD2DZG (RGN07)
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง : ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

รหัสทัวร์ : MM28FD2DZG (RGN05)
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง : ก.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM5FD3DZG (MDL03)
ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา

เดินทาง : ก.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM88M3DZG (RGN04)
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM22SL3DZG (RGN03)
ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินแขวนทร์ 1 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM6FD3DZG (RGN02)
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า

เดินทาง : ก.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM5PG3DSB (PG01)
ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

เดินทาง : พ.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,991 บาท

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230