ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์พม่า 2 วัน ไหว้พระ 9 วัด สร้างบุญ เสริมบารมี ขอพรเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร แจกฟรีเทพทันใจ | 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า 2 วัน ไหว้พระ 9 วัด สร้างบุญ เสริมบารมี ขอพรเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร แจกฟรีเทพทันใจ | 2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า 2 วัน ไหว้พระ 9 วัด สร้างบุญ เสริมบารมี ขอพรเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร แจกฟรีเทพทันใจ | 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : MM12SL2DPV (PPV01)

เดินทาง : 16 มิถุนายน 19 - 27 พฤศจิกายน 19

ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

6,299

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

IBIS HOTEL ระดับ 3 ดาว

2

ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี-สนามบิน

3

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม
16-17 มิ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
17-18 มิ.ย. 62

19-20 มิ.ย. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
23-24 มิ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
24-25 มิ.ย. 62

26-27 มิ.ย. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
30 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
01-02 ก.ค. 62

03-04 ก.ค. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
07-08 ก.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
08-09 ก.ค. 62

10-11 ก.ค. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
14-15 ก.ค. 62

15-16 ก.ค. 62

7,799 บาท 1,900 บาท
21-22 ก.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
22-23 ก.ค. 62

24-25 ก.ค. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
28-29 ก.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท
29-30 ก.ค. 62 7,799 บาท 1,900 บาท
31 ก.ค.-01 ส.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท
04-05 ส.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
05-06 ส.ค. 62

07-08 ส.ค. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
11-12 ส.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท
12-13 ส.ค. 62 7,799 บาท 1,900 บาท
14-15 ส.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท
18-19 ส.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
19-20 ส.ค. 62

21-22 ส.ค. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
25-26 ส.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
26-27 ส.ค. 62

28-29 ส.ค. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
01-02 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
02-03 ก.ย. 62

04-05 ก.ย. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
08-09 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
09-10 ก.ย. 62

11-12 ก.ย. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
15-16 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
16-17 ก.ย. 62

18-19 ก.ย. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
22-23 ก.ย. 62

23-24 ก.ย. 62

25-26 ก.ย. 62

6,777 บาท 1,900 บาท
6,299 บาท 1,900 บาท
29-30 ก.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
30 ก.ย.-01 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท
02-03 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท
06-07 ต.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
07-08 ต.ค. 62

09-10 ต.ค. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
14-15 ต.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท
16-17 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท
20-21 ต.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
21-22 ต.ค. 62 6,299 บาท 1,900 บาท
23-24 ต.ค. 62 7,999 บาท 1,900 บาท
27-28 ต.ค. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
28-29 ต.ค. 62

30-31 ต.ค. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
03-04 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
04-05 พ.ย. 62

06-07 พ.ย. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
10-11 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
11-12 พ.ย. 62

13-14 พ.ย. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
17-18 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
18-19 พ.ย. 62

20-21 พ.ย. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
24-25 พ.ย. 62 6,777 บาท 1,900 บาท
25-26 พ.ย. 62

27-28 พ.ย. 62

6,299 บาท 1,900 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์พม่า  2 วัน ไหว้พระ 9 วัด สร้างบุญ เสริมบารมี ขอพรเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร แจกฟรีเทพทันใจ | 2 วัน 1 คืน ทัวร์พม่า

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest