ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์จีน เทียนจิน ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยว 2 มหานคร สำผัสกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่ มือพิเศษสุกี้หม้อไฟ เป็ดปักกิ่ง นั่งสามล้อชมเมืองหูถง | 5วัน 4 คืน

ทัวร์จีน เทียนจิน ปักกิ่ง เที่ยว 2 มหานคร สำผัสกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่ มือพิเศษสุกี้หม้อไฟ เป็ดปักกิ่ง นั่งสามล้อชมเมืองหูถง | 5วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เทียนจิน ปักกิ่ง เที่ยว 2 มหานคร สำผัสกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่ มือพิเศษสุกี้หม้อไฟ เป็ดปักกิ่ง นั่งสามล้อชมเมืองหูถง | 5วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN60XW5DZG (TSN01)

เดินทาง : 26 ตุลาคม 19 - 25 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินเทียนจินปินไห่ - เมืองเทียนจิน - ชมวิวแม่น้ำไหเหอ - ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye

Holiday Inn Express Tianjin หรือเทียบเท่า

2

เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ร้านปี่เซี๊ยะ - สนามกีฬาแห่งชาติ - ร้านบัวหิมะ

Holiday Inn Express Beijing หรือเทียบเท่า

3

จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - สวนจิงซาน - นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ร้านไข่มุก - ตลาดรัสเซีย - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนหวังฝูจิ่ง

Holiday Inn Express Beijing หรือเทียบเท่า

4

ร้านยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - Sky Screen - ถนนโบราณเฉียนเหมิน

Holiday Inn Express Beijing หรือเทียบเท่า

5

เมืองปักกิ่ง - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ร้านชา - เมืองเทียนจิน - ถนนอิตาลี - สนามบินเทียนจินปินไห่- สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

-

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน เทียนสิน ย้อนวันวาน

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
26 – 30 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
02 – 06 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 16,999 5,999 9,999
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
04 – 08 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
07 – 11 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
11 – 15 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
14 – 18 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
18 – 22 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
21 – 25 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
เด็กอายุ ต่ำกว่า 20 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ - บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์จีนปักกิ่ง เที่ยว 2 มหานคร สำผัสกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่ มือพิเศษสุกี้หม้อไฟ เป็ดปักกิ่ง นั่งสามล้อชมเมืองหูถง | 5วัน 4 คืน ปักกิ่ง

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest