ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน สำผัสกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่ พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์ “กายกรรมปักกิ่ง” | 5วัน 4 คืน

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน สำผัสกำแพงเมืองจีน
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน สำผัสกำแพงเมืองจีน

รหัสทัวร์ : CN21XW5DZG (TSN02)

เดินทาง : 2 เมษายน 19 - 25 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ - นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – ถนนอิตาลี – เทียนสิน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

-

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน เทียนสิน ย้อนวันวาน

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็ก

อายุต่ำกว่า

20 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

02 – 06 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
05 – 09 เมษายน 2562 17,999 20,999 4,500 7,900
09 – 13 เมษายน 2562 16,999 19,999 4,500 7,900
12 – 16 เมษายน 2562 23,999 26,999 5,500 11,900
14 – 18 เมษายน 2562 21,999 24,999 5,500 11,900
19 – 23 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
23 – 27 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
26 – 30 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562 16,999 19,999 5,500 7,900
03 – 07 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
07 – 11 พฤษภาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
10 – 14 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
14 – 18 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
17 – 21 พฤษภาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
24 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2562 15,999 18,999 4,500 7,900
07 – 11 มิถุนายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
14 – 18 มิถุนายน 2562 14,999 17,999 4,500 7,900
21 – 25 มิถุนายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
28 มิ.ย. -02 ก.ค.2562 14,999 17,999 4,500 7,900
04 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
05 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
12 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
13 – 17 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900
14 – 18 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900
16 – 20 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
19 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
25 – 29 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900
26 – 30 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900
01 – 05 สิงหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
02 – 06 สิงหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
08 – 12 สิงหาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
09 – 13 สิงหาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
15 – 19 สิงหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
16 – 20 สิงหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
22 – 26 สิงหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
23 – 27 สิงหาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
29 ส.ค. – 02 ก.ย.2562 15,999 18,999 4,500 7,900
30 ส.ค. – 03 ก.ย.2562 15,999 18,999 4,500 7,900
06 – 10 กันยายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
13 – 17 กันยายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
20 – 24 กันยายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900
27 ก.ย. – 01 ต.ค.2562 15,999 18,999 4,500 7,900
11 – 15 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900
12 – 16 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900
15 – 19 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
17 – 21 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
18 – 22 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
19 – 23 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900
22 – 26 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900
23 – 27 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 4,500 7,900
24 – 28 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
25 – 29 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,500 7,900
เด็กอายุ ต่ำกว่า 20 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ - บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์จีนปักกิ่ง – เทียนสิน สำผัสกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่ นั่งชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE ชมวิวเมืองเทียนสิน พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์ “กายกรรมปักกิ่ง” | 5วัน 4 คืน

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest