ทัวร์บาหลี

หน้าแรก ทัวร์ต่างประเทศ บาหลี | พบทั้งหมด 3 รายการ

ทัวร์บาหลี - วัดอุลันดานู

ภูมิอากาศบาหลี

     เวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวบาหลีที่สุด คือเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอากาศค่อนข้างสบาย และฝนตกน้อย

  • ฤดูร้อน เดือนเมษายน - กันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 ถึง 30 องศา
  • ฤดูฝน เดือนตุลาคม - มีนาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 ถึง 30 องศา

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี โปรแกรมเที่ยวบาหลี แพคเกจทัวร์บาหลี บาหลีราคาถูก บาหลีราคาโปรโมชั่น โปรแกรมเที่ยวสบาย เราให้บริการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปวีไอพี ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ณ เมืองบาหลี ในราคาและบริการคุณภาพ ช่วงเทศกาล และวันหยุดสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น สงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ วันหยุดยาว วันปีใหม่ หลากหลายเส้นทาง

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี สนุกกิจกรรมบาหลีสวิง " พิเศษ!! ดินเนอร์ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี ชมโชว์บารองแดนซ์ | 4 วัน 2 คืน

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี สนุกกิจกรรมบาหลีสวิง ” พิเศษ!! ดินเนอร์ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี ชมโชว์บารองแดนซ์ | 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : ID4FD4DZG (DPS08)

เดินทาง : 12 ธ.ค. 62 – 29 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

12,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ชมวัดหลวงเซบากีห์ วิหารกลางทะเล "ทานาล็อท" พิเศษ!! ดินเนอร์ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ชมวัดหลวงเซบากีห์ วิหารกลางทะเล “ทานาล็อท” พิเศษ!! ดินเนอร์ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : ID3SL4DZG (DPS07)

เดินทาง : 5 ก.ย. 62 – 30 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

12,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ดินแดนอัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย วิหารกลางทะเลทานาล็อท ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : ID6SL3DZG (DPS06)

เดินทาง : 16 พ.ค. 62 – 26 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

10,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

เกร็ดความรู้

บาหลี (อินโดนีเซียBali) เป็น 1 ใน 34 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย เมืองสำคัญคือเด็นปาซาร์ พื้นที่ทั้งหมด 5,634.40 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 3,422,600 คน ความหนาแน่นของประชากร 607 คน / ตารางกิโลเมตร ภาษาที่ใช้คือภาษาอินโดนีเซีย และภาษาบาหลี

ประชากร เชื้อชาติเป็นชาวบาหลีร้อยละ 89 ที่เหลือเป็นชาวชวาและอื่น ๆ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูร้อยละ 93.18 , ศาสนาอิสลามร้อยละ 4.79 , ศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.38 , ศาสนาพุทธร้อยละ 0.64

วัฒนธรรม ส่วนใหญ่ชาวบาหลี ได้รับวัฒนธรรมจากอินเดีย เช่นศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาพุทธ รามายณะ ตลอดจนอักษร ภาษา ฯลฯ นั้นล้วนมาจากอินเดีย นำมารวมกับวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และนำใช้อย่างแพร่หลาย