02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu
โปรแกรมทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน โปรแกรมทัวร์บรูไน โปรแกรมเที่ยวบรูไน แพคเกจทัวร์บรูไน บรูไนราคาถูก บรูไนราคาโปรโมชั่น บรูไนช่วงเทศกาล สงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ วันหยุดยาว วันปีใหม่ หลากหลายเส้นทาง
ภูมิอากาศบรูไน
  • ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม (เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุด)
  • ฤดูแล้ง เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน (เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุดที่สุดและเดือนมกราคมมีอุณหภูมิ ตํ่าที่สุด)
อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก ฝนตกหนักสุดช่วงเดือนกันยายน - มกราคม และพฤษภาคม - กรกฎาคม อากาศเย็นสบายที่สุดจะอยู่ช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษาอุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 32 องศาเซลเซียส
02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230