ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ ขอพรเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร | 1 วัน

ทัวร์ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ ขอพรเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร | 1 วัน
ทัวร์ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ ขอพรเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร | 1 วัน

รหัสทัวร์ : M11FD1DPV (PPM03)

เดินทาง : 5 มิถุนายน 19 - 26 กันยายน 19

ระยะเวลา : 1 วัน

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

3,499

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน-สนามบิน

2

3

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง และ อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาต่อท่าน / ไม่มีราคาเด็ก
05 มิ.ย.  / 06 มิ.ย. / 12 มิ.ย.

13 มิ.ย. / 19 มิ.ย  / 20 มิ.ย.

26 มิ.ย.  / 27 มิ.ย. 62

3,499 บาท
03 ก.ค. / 04 ก.ค. / 10 ก.ค.

11 ก.ค. / 18 ก.ค. / 24 ก.ค.

25 ก.ค. / 31 ก.ค. 62

3,499 บาท
01 ส.ค. / 07 ส.ค. / 08 ส.ค.

14 ส.ค. / 15 ส.ค. / 21 ส.ค.

22 ส.ค. / 28 ส.ค. / 29 ส.ค. 62

3,499 บาท
04 ก.ย. / 05 ก.ย. / 11 ก.ย.

12 ก.ย. / 18 ก.ย. / 19 ก.ย.

25 ก.ย. / 26 ก.ย. 62

3,499 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ ขอพรเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร | 1 วัน ทัวร์พม่า

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest