Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวไทจง

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก ปล่อยโคมขงหมิง ช้อปปิ้งจัดเต็มย่านซีเหมินติง | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW11SL5DZG (TPE31)

เดินทาง : 22 ก.ค. 61 – 1 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น

13,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

เที่ยวไทจง

เที่ยวไทจง

มหานครไถจง (เดิมคือ มณฑลไถจง) เป็นมหานครหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีเมืองหลวงชื่อเฟิงยฺเหวียนซิตี มีเนื้อที่ 2,051.4712 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,523,000 คน ความหนาแน่นของประชากร 742 คนต่อตารางกิโลเมตร

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันอื่น ๆ