Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวอุทยานอาลีซาน

พบทั้งหมด 8 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน พัก 5 ดาว แช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซื้อหลิน ซีเหมินติง | 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : TW28XW7DZG (TPE04)

เดินทาง : 13 ต.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

21,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอาลีซาน ชมฟาร์มดอกไม้ ช้อปปิ้งย่านดัง พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW1XW6DZG (TPE03)

เดินทาง : 2 ต.ค. 61 – 4 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

19,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ย, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW2XW5DZG (TPE02)

เดินทาง : 1 ต.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

15,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

เที่ยวอุทยานอาลีซาน

เที่ยวอุทยานอาลีซาน

อาหลี่ซาน(Alishan National Park, 阿里山國家風景區) เป็นอุธยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมือง Chiayi (เจียอี่) ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า อุดมไปด้วยพลังชี่ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ หากได้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาอาหลี่ซาน จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิต ด้วยทัศนีย์ภาพสวยงามและอากาศที่ดี ทำให้อุทยานแห่งนี้ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันอื่น ๆ