Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวอุทยานทาโรโกะ

พบทั้งหมด 2 รายการ

เที่ยวอุทยานทาโรโกะ

เที่ยวอุทยานทาโรโกะ

อุทยานแห่งชาติไท่ลู่เก๋อ(Taroko National Park, 太魯閣國家公園)หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเรียกกันติดปากว่า “ทาโรโกะ” สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อยอดฮิตติด 1 ใน 3 ของไต้หวัน ด้วยทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามของภูเขาหินอ่อนอันสูงใหญ่และหน้าผ้าสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำมาเป็นเวลานานกว่า 200 ล้านปี

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันอื่น ๆ