Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวมาเก๊า

พบทั้งหมด 9 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านอนปิง 360* พักฮ่องกง 2 คืน วัดกังหัน ไหว้พระหวังตาเซียน เที่ยว The Venetian| 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK13FD3DZG (AZHKG03)

เดินทาง : 4 ม.ค. 62 – 31 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

13,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมือง ไปเช้า-กลับดึก เยือนยุโรปกลาง โบสถ์เซนต์ปอล เวเนเชี่ยน | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : HK26CX4DZG (ZHKG21)

เดินทาง : 15 ก.พ. 62 – 22 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

12,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกง จู่ไห่ มาเก๊า เซินเจิ้น สุดคั้ม 4 เมือง ขอพรวัดกังกัน พระหวังตาเซียน วัดอาม่า ช้อปปิ้งหล่อวู่ เที่ยวโบสถ์เซ็นต์ปอล | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : HK10HX4DZG (AZHKG27)

เดินทาง : 14 ธ.ค. 61 – 15 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น

13,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เที่ยว 4 เมือง มื้อพิเศษ เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : HK9HX4DZG (ZAHKG26)

เดินทาง : 1 พ.ย. 61 – 21 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

13,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พักฮ่องกง 2 คืน วัดอาม่า โบสถ์เซนปอล์ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK23FD3DZG (HKG02)

เดินทาง : 7 ก.ย. 61 – 13 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

13,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เที่ยว 4 เมือง ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน มื้อพิเศษ เป๋าฮื้อไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : HK8HX4DZG (HKG26)

เดินทาง : 31 ส.ค. 61 – 29 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น

14,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เวเนเชี่ยน | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : HK25CX4DZG (HKG15)

เดินทาง : 6 ต.ค. 61 – 2 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

14,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของฮ่องกง แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊า | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK24HX3DZG (HKG12)

เดินทาง : 7 ก.ค. 61 – 28 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น

17,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

เที่ยวมาเก๊า

เที่ยวมาเก๊า

เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (อังกฤษMacao Special Administrative Region of the People’s Republic of Chinaจีนตัวย่อ中华人民共和国澳门特别行政区จีนตัวเต็ม中華人民共和國澳門特別行政區เรียกสั้น ๆ ว่า มาเก๊า ในภาษาอังกฤษเขียนเป็น Macau และ Macao พินอินÀomén, อ้าวเหมิน; 馬交 ก็เรียก) เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อนพ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน

มาเก๊าได้มีบทบาทที่มีอิทธิพลต่อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ คริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้ที่อาศัยอยู่ในมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้งเป็นภาษาแม่ ภาษาแมนดาริน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มีพูดด้วย โดยกว้าง ๆ ชาวมาเก๊า (Macanese) หมายถึงผู้ที่พำนักอาศัยถาวรอยู่ในมาเก๊า ส่วนในวงแคบ หมายถึง ชนพื้นเมืองในมาเก๊าที่สืบทอดมาจากชาวโปรตุเกส มักจะผสมกับชาวจีนและบรรพบุรุษชาติอื่น ๆ นอกจากสิ่งที่เหลือจากประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมแล้ว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอื่น ๆ