ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า โปรโมชั่นเที่ยวพม่า ทัวร์คุณภาพ หลากหลายเส้นทาง ย่างกุ้ง หงสาวดี มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน สกายน์ เป็นต้น พร้อมช่วงเวลาที่น่าประทับใจ เที่ยวฤดูหนาว ช่วงฤดูร้อน ช่วงปลายฝนต้นหนาว หรือเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในช่วงเทศต่างๆ เช่น วันปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ วันหยุดสำคัญ บริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมทัวร์ส่วนตัว กรุ๊ปส่วนตัว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศพม่า ในรูปแบบที่ต้องการ และ ในงบประมาณที่กำหนดเอง ตามที่ลูกค้าสนใจโดยสามารถร่วมออกแบบการเดินทางเองได้ พร้อมบริการที่ท่านจะประทับใจ หรือเลือก ทัวร์จอย ร่วมกับท่านอื่น ทัวร์พม่า ราคาถูก ปี 2565 – 2022 

ทัวร์พม่า

เมืองในพม่า

จุดสำคัญในพม่า

ทัวร์พม่าตามเทศกาล

สายการบิน

Myanmar Airways (8M)

รหัสทัวร์

MZG04

เริ่มต้น

15,990

สายการบิน

Myanmar Airways (8M)

รหัสทัวร์

MZG01

เริ่มต้น

12,990

สายการบิน

Myanmar Airways (8M)

รหัสทัวร์

MBT06

เริ่มต้น

10,999

1 กรกฎาคม - 14 ตุลาคม 2566

สายการบิน

Myanmar Airways (8M)

รหัสทัวร์

MBT05

เริ่มต้น

8,999

สายการบิน

Myanmar Airways (8M)

รหัสทัวร์

MBT02

เริ่มต้น

14,999

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

MBT01

เริ่มต้น

15,999

สายการบิน

Myanmar Airways (8M)

รหัสทัวร์

MZG02

เริ่มต้น

14,990

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ