โปรแกรมทัวร์ เที่ยวโอกินาว่า

พบทั้งหมด รายการ

เที่ยวโอกินาว่า

เที่ยวโอกินาว่า

จังหวัดโอกินาวะ (ญี่ปุ่น沖縄県 Okinawa-ken) เป็นจังหวัดใต้สุดของญี่ปุ่น[1] พื้นที่ยาวกว่า 1,000 กิโลเมตร กินสองในสามของเกาะรีวกีวซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคีวชูไปทางไต้หวัน เมืองเอกคือนาฮะซึ่งอยู่ภาคใต้ของเกาะโอกินาวะ[2]

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอื่น ๆ