Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวฟูจิ

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น ,เที่ยวโตเกียว ,ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ โอไดบะ ชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP26TR5DTN (TR19)

เดินทาง : 2 ม.ค. 62 – 19 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

23,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP65XJ6DZG (NRT05)

เดินทาง : 27 ก.ย. 61 – 4 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น

23,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว สนุกสุดเหวี่ยง ณ ลานสกี นมัสการขอพรวัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจกับวันอิสระ ฟรีเดย์ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP8XJ6DZG (NRT06)

เดินทาง : 30 พ.ย. 61 – 4 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

24,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

เที่ยวฟูจิ

เที่ยวฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ตั้งอยู่บริเวณ จังหวัดชิซุโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ โตเกียว พื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วย ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า อุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ และ น้ำตกชิระอิโตะ โดยในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจาก โตเกียว ได้ ในปัจจุบันภูเขาได้ถูกจัดโดยนักวิทยาศาสตร์อยู่ในลักษณะของภูเขาไฟที่มีโอกาสปะทุต่ำ ระเบิดครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1707) ยุคเอะโดะ

ภูเขาไฟฟูจิ มีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า “ฟูจิซัง” ซึ่งในหนังสือในสมัยก่อนเรียกว่า “ฟูจิยะมะ” เนื่องจากตัวอักษรคันจิตัวที่ 3 (山) สามารถอ่านได้ 2 แบบทั้ง “ยะมะ” และ “ซัง”

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอื่น ๆ