ทัวร์เกียวโต Kyoto

ทัวร์เกียวโต (Kyoto) เที่ยวเกียวโต อัพเดทใหม่ โปรโมชั่น ราคาถูก ปี 2566 – 2023 เที่ยวญี่ปุ่น วัดทอง วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ วัดคิโยมิซุ หรือ วัดน้ำใส ย่านฮิกาชิยาม่า ย่านกิออน ย่านกิออน หมู่บ้านมิยามะ ป่าไผ่อาราชิยาม่า สวนลิง อิวาตายาม่า สะพานโทเง็ตสึเคียว รถไฟสายโรแมนติก วัดซานเซนอิน สตูดิโอโทเออิ Philosopher’s Path ทางเดินนักปราชญ์ วัดนินนาจิ ศาลเจ้าคิฟุเนะ วัดโทฟุคุจิ ปราสาทนิโจ ตลาดนิชิกิ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า คามิโคจิ ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน

30 กันยายน – 05 พฤศจิกายน 2567

สายการบิน

Thai Air Asia (XJ)

รหัสทัวร์

JTN14

เริ่มต้น

35,888

สายการบิน

Thai Air Asia (XJ)

รหัสทัวร์

JTN38

เริ่มต้น

25,888

สายการบิน

Peach Air (MM)

รหัสทัวร์

JZG60

เริ่มต้น

29,990

สายการบิน

Thai Air Asia (XJ)

รหัสทัวร์

JBT08

เริ่มต้น

25,999

สายการบิน

Thai Air Asia (XJ)

รหัสทัวร์

JTN28

เริ่มต้น

29,888

สายการบิน

Peach Air (MM)

รหัสทัวร์

JZG61

เริ่มต้น

25,990

21 มิถุนายน - 01 ตุลาคม 2567

สายการบิน

Thai Air Asia (XJ)

รหัสทัวร์

JTN40

เริ่มต้น

29,888

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ