ทัวร์ฟุกุโอกะ Fukuoka

ทัวร์ฟุกุโอกะ (Fukuoka) เที่ยวฟุกุโอกะ โปรโมชั่น ราคาถูก ปี 2567 – 2024 ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เมืองยูฟูอิน ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคินริน เมืองเบปปุ เมืองคิตะคิวชู บ่อน้ำพุร้อน อูมิ จิโกคุ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็มมังกู ฮากาตะ ช้อปปิ้งเท็นจิน คาแนลฮากาตะซิตี้ สวนโอโฮริ เกาะชิกะ สวนสาธารณะเกาะโนโคโนะชิมะ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ สวนสาธารณะริมทะเลโมโมจิ ฮากาตะ ริเวอร์เรน มอลล์

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน (อิสระ 1 วัน)

03 – 22 ตุลาคม 2567

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

JTN23

เริ่มต้น

32,888

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

JBT27

เริ่มต้น

23,999

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

JBT07

เริ่มต้น

28,999

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

JTN20

เริ่มต้น

26,888

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

JBT06

เริ่มต้น

29,999

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

JZG79

เริ่มต้น

32,990

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

JZG78

เริ่มต้น

32,990

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

JZG64

เริ่มต้น

28,990

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ