Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวเฉินตู

พบทั้งหมด 1 รายการ

เที่ยวเฉินตู

เที่ยวเฉินตู

เฉิงตู (จีน成都อังกฤษChengdu) เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คำว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู

โปรแกรมทัวร์จีนอื่น ๆ

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม
สายด่วน

บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06713

  • รับปรึกษา จัดกรุ๊ปท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
  • รับจัดกรุ๊ปดูงาน, สัมมนา, ทัศนศึกษา
  • รับยื่นวีซ่าประเทศต่าง ๆ
  • รับจองตั๋วเครื่องบินหลากหลายเส้นทาง
  • รับจองโรงแรม