ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ตุรกี ชมม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบฟอสฟอรัส ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมวิว พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน | 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี ชมม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบฟอสฟอรัส ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมวิว พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน | 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ชมม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบฟอสฟอรัส ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมวิว พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน | 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME35TK9DCU

เดินทาง : 7 พฤษภาคม 19 - 25 มิถุนายน 19

ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

28,900

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)

2

อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก

พักที่ HALIC PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี

3

วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่

พักที่ PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี

4

เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมสวนดอกไม้เมืองอิสปาร์ต้า – เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

พักที่ BAYIR DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี

5

คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

พักที่ UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

6

ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า

พักที่ ALTINEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี

7

กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

พักที่ GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี

8

มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ท่าอากาศอิสตันบูล

9

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว เที่ยวบิน
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
07 – 15 พฤษภาคม 62 28,900 8,900 BKK-IST TK65 21.45-04.10

IST-BKK TK64 20.15-09.50

15 – 23 พฤษภาคม 62 (วันวิสาขบูชา) 29,900 8,900 BKK-IST TK65 21.45-04.10

IST-BKK TK64 20.15-09.50

16 – 24 พฤษภาคม 62 (วันวิสาขบูชา) 29,900 8,900 BKK-IST TK65 21.45-04.10

IST-BKK TK64 20.15-09.50

17 – 25 พฤษภาคม 62 (วันวิสาขบูชา) 29,900 8,900 BKK-IST TK65 21.45-04.10

IST-BKK TK64 20.15-09.50

18 – 26 พฤษภาคม 62 (วันวิสาขบูชา) 29,900 8,900 BKK-IST TK65 21.45-04.10

IST-BKK TK64 20.15-09.50

22 – 30 พฤษภาคม 62 28,900 8,900 BKK-IST TK65 21.45-04.10

IST-BKK TK64 20.15-09.50

28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 62 28,900 8,900 BKK-IST TK65 21.45-04.10

IST-BKK TK68 01.25-15.00

04 – 12 มิถุนายน 62 29,900 8,900 BKK-IST TK65 21.45-04.10

IST-BKK TK68 01.25-15.00

05 – 13 มิถุนายน 62 29,900 8,900 BKK-IST TK69 23.00-05.20

IST-BKK TK64 20.15-09.50

12 – 20 มิถุนายน 62 29,900 8,900 BKK-IST TK69 23.00-05.20

IST-BKK TK64 20.15-09.50

19 – 27 มิถุนายน 62 29,900 8,900 BKK-IST TK65 21.45-04.10

IST-BKK TK64 20.15-09.50

24 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม 62 29,900 8,900 BKK-IST TK69 23.00-05.20

IST-BKK TK64 20.15-09.50

25 มิถุนายน – 03 กรกฏาคม 62 29,900 8,900 BKK-IST TK65 21.45-04.10

IST-BKK TK64 20.15-09.50

ราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 15,900 บาท

เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ตุรกี ชมม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบฟอสฟอรัส ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมวิว พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน | 9 วัน 6 คืน ทัวร์ตุรกี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest