ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ตุรกี บินตรง พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรง พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว | 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี บินตรง พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ME34TK8DPV (SP8D)

เดินทาง : 5 ตุลาคม 19 - 1 มกราคม 20

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

32,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ

2

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-เมืองชานัคคาเล่

CANAKKALE IRIS HOTEL

3

เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

KUSADASI MARINA HOTEL&SUITES

4

เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL

5

ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (เฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเท่านั้น)-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

BURCU KAYA HOTEL

6

คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า

ANKARA BERA HOTEL

7

กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

8

กรุงเทพฯ

ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเจีย ปามุคคาลเล่ คูซาดาซี -ชานัคคาเล่ อิสตันบูล
ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเจีย ปามุคคาลเล่ คูซาดาซี -ชานัคคาเล่ อิสตันบูล

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ไฟล์ทขาไป TK65 BKK-IST 21.45-04.00+1

ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

**ตั้งแต่เดือนพ.ย. เป็นต้นไป ไฟล์ทขาไปเวลาจะขยับช้าลง 25 นาที**

05-12 ต.ค. 62 32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 บาท
11-18 ต.ค. 62 33,999 บาท 33,999 บาท 33,999 บาท 7,500 บาท
14-21 ต.ค. 62

16-23 ต.ค. 62

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 บาท
20-27 ต.ค. 62 33,999 บาท 33,999 บาท 33,999 บาท 7,500 บาท
30 พ.ย.-07 ธ.ค. 62 (BUS1) 32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 บาท
01-08 ธ.ค. 62

03-10 ธ.ค. 62

04-11 ธ.ค. 62

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 บาท

 

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
ไฟล์ทขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

**ตั้งแต่เดือนพ.ย. เป็นต้นไป ไฟล์ทขาไปเวลาจะขยับช้าลง 25 นาที**

03-10 ต.ค. 62  

04-11 ต.ค. 62

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 บาท
10-17 ต.ค. 62 33,999 บาท 33,999 บาท 33,999 บาท 7,500 บาท
24-31 ต.ค. 62

25 ต.ค.-01 พ.ย. 62

26 ต.ค.-02 พ.ย. 62

31 ต.ค.-07 พ.ย. 62

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 บาท
01-08 พ.ย. 62

02-09 พ.ย. 62

30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 6,500 บาท
07-14 พ.ย. 62

08-15 พ.ย. 62

09-16 พ.ย. 62

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 6,500 บาท
14-21 พ.ย. 62

15-22 พ.ย. 62

16-23 พ.ย. 62

30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 6,500 บาท
21-28 พ.ย. 62

22-29 พ.ย. 62

23-30 พ.ย. 62

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 6,500 บาท
28 พ.ย.-05 ธ.ค. 62

29 พ.ย.-06 ธ.ค. 62

30 พ.ย.-07 ธ.ค. 62

(BUS2)

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 บาท
05-12 ธ.ค. 62

06-13 ธ.ค. 62

07-14 ธ.ค. 62

33,999 บาท 33,999 บาท 33,999 บาท 7,500 บาท
12-19 ธ.ค. 62

13-20 ธ.ค. 62

14-21 ธ.ค. 62

19-26 ธ.ค. 62

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 บาท
20-27 ธ.ค. 62

21-28 ธ.ค. 62

22-29 ธ.ค. 62

23-30 ธ.ค. 62

24-31 ธ.ค. 62

35,999 บาท 35,999 บาท 35,999 บาท 8,000 บาท
25 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 37,999 บาท 37,999 บาท 37,999 บาท 8,500 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ตุรกี บินตรง พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว | 8 วัน 5 คืน ทัวร์ตุรกี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest