ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ตุรกี บินตรง ดินแดน 2 ทวีป พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรง ดินแดน 2 ทวีป พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี บินตรง ดินแดน 2 ทวีป พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ME34TK8DPV (ST8D)

เดินทาง : 24 มกราคม 20 - 7 พฤษภาคม 20

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

28,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ

2

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์คเฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดียวเท่านั้น-เมืองอังการ่า

ANKARA SERGAH HOTEL

3

เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-ระบำหน้าท้อง

BURCU KAYA HOTEL

4

OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองคอนยา-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่

PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL HOTEL

5

เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

KUSADASI GRAND SAHINS HOTEL

6

เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

CANAKKALE TUSAN HOTEL

7

กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

8

กรุงเทพฯ

ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเจีย ปามุคคาลเล่ คูซาดาซี -ชานัคคาเล่ อิสตันบูล
ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเจีย ปามุคคาลเล่ คูซาดาซี -ชานัคคาเล่ อิสตันบูล

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง เที่ยวบินไป-กลับ ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
24-31 ม.ค. 63

25 ม.ค.-01 ก.พ.63

ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

30,999 30,999 30,999 6,500
01-08 ก.พ.63

07-14 ก.พ.63

08-15 ก.พ.63

ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

31,999 31,999 31,999 6,500
21-28 ก.พ.63

22-29 ก.พ.63

29 ก.พ.-07 มี.ค.63

ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

30,999 30,999 30,999 6,500
06-13 มี.ค.63

07-14 มี.ค.63

13-20 มี.ค.63

14-21 มี.ค.63

20-27 มี.ค.63

21-28 มี.ค.63

26 มี.ค.-02 เม.ย.63

27 มี.ค.-03 เม.ย.63

28 มี.ค.-04 เม.ย.63

ไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

31,999 31,999 31,999 6,500
29 มี.ค.-05 เม.ย.63 ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

31,999 31,999 31,999 6,500
03-10 เม.ย.63 ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

33,888 33,888 33,888 8,500
04-11 เม.ย.63

05-12 เม.ย.63

06-13 เม.ย.63

ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

33,888 33,888 33,888 8,500
08-15 เม.ย.63 (BUS1) ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

38,888 38,888 38,888 8,500
08-15 เม.ย.63 (BUS2) ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

38,888 38,888 38,888 8,500
25 เม.ย.-02 พ.ค.63 ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

33,888 33,888 33,888 8,500
29 เม.ย.-06 พ.ค.63 (BUS1)

 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

33,888 33,888 33,888 8,500
29 เม.ย.-06 พ.ค.63 (BUS2) ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

33,888 33,888 33,888 8,500
30 เม.ย.-07 พ.ค.63 (BUS1) ไป TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

33,888 33,888 33,888 8,500
30 เม.ย.-07 พ.ค.63 (BUS2) ไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00

33,888 33,888 33,888 8,500
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ตุรกี บินตรง ดินแดน 2 ทวีป พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง แถมฟรี Bracelet Evil Eye พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | 8 วัน 5 คืน ทัวร์ตุรกี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest